Sep 11, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 28 Comments

Đại đức Thích Phước Tiến: “Phật pháp ứng dụng”, lẽ nào ứng dụng vào bói toán, vào xem tướng, vào làm giàu thế gian sao? Lập luận khinh suất, luận kiến trái chánh đạo! Tôi muốn hỏi thầy Thích Phước Tiến có phải là tỳ kheo đạo Phật hay không?

Kính gửi: – Ban tôn giáo chính phủ; – Giáo hội Phật giáo Việt Nam; – Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN; – Tu viện Tường Vân; Tôi là Lương Đức Hiếu, là một đảng viên, một sĩ quan quân đội. Hiện nay, tôi đang công tác tại quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ của tôi là 0987555384. Sau một thời gian tìm hiểu về đạo Phật và trải nghiệm thì tôi cũng đã quy y, thọ giới. Là một Phật tử, tôi nhớ tới lời dạy của đức Phật trong kinh Hoa nghiêm rằng“Đối với người thuyết pháp Phật, nên nghĩ biết là rất khó gặp. Đối với tự thân, nên biết đó là bệnh khổ. Đối với bậc thiện tri thức nên xem như bậc y vương. Đối với việc tu hành, nên xem như phép trị bệnh”. Tôi là một hành giả sơ cơ,


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status