Sep 19, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 24 Comments

BÓC TRẦN ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TÂM LINH Ở HẢI NGOẠI

BÓC TRẦN ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TÂM LINH Ở HẢI NGOẠI Mật Nhị Khang hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Huệ Pháp. Dưới ngòi bút của đạo huynh Mật Huệ Pháp, bọn đạo đức giả đã rơi mặt nạ “chỉ có tình thương xóa bỏ hận thù”, “vô ngã”, “báo ơn Tam Bảo”, “báo ơn chúng sanh”, “hoằng pháp lợi sanh”, để rõ bộ mặt tiểu nhân, hèn nhát, ngụy quân tử. Đọc bài viết của đạo huynh Mật Huệ Pháp, Mật Nhị Khang tìm đọc được lời dạy của đức Phật trong Kinh Lục Phương Lễ như sau: “Phật dạy: Ác tri thức có 4 bọn: Bên trong ôm oán tâm, mà bên ngoài gắng gượng làm ra vẻ bạn tri thức Trước mặt nói tốt mà sau lưng nói xấu Lúc mình có việc gấp, đối trước mặt bộ sầu khổ mà sau lưng thì vui mừng Bề ngoài giả làm như thân


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status