Jul 18, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 57 Comments

Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH

Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG  Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH  CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH Một đạo hữu quận 9, tp Hồ Chí Minh đến Mật gia Song Nguyễn cất giọng buồn buồn” “Thưa Thầy, con tu không tiến dù đã hết sức cố gắng. Hơn nữa thời gian gần đây bị ngoại duyên tác động quá!”. Một đạo hữu khác từ Malaysia viết comment thế này: “Thưa Thầy, qua bài viết của Thầy có hiểu được…(xem dưới) [email protected] 120.141.217.229 Submitted on 2013/07/14 at 16:59Mô Phật Nhờ bài giảng của Thầy con hiểu rõ đượcĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status