Jul 18, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 57 Comments

Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH

Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG  Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH  CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH Một đạo hữu quận 9, tp Hồ Chí Minh đến Mật gia Song Nguyễn cất giọng buồn buồn” “Thưa Thầy, con tu không tiến dù đã hết sức cố gắng. Hơn nữa thời gian gần đây bị ngoại duyên tác động quá!”. Một đạo hữu khác từ Malaysia viết comment thế này: “Thưa Thầy, qua bài viết của Thầy có hiểu được…(xem dưới) [email protected] 120.141.217.229 Submitted on 2013/07/14 at 16:59Mô Phật Nhờ bài giảng của Thầy con hiểu rõ được


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status