Feb 7, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 70 Comments

Bài 4: TÀI VÀ THẦN TÀI

Bài 4: TÀI VÀ THẦN TÀI       Bàng bạc trong 3 bài viết về tài và thần tài, tôi cũng đã đề cập qua những đối tượng được thờ cúng và tôn kính theo tín ngưỡng dân gian, hầu như tất cả đều khởi nguồn từ sự tham lam, mê muội, sợ hãi.  Do đó, mọi sự đương nhiên chỉ còn lại hậu quả vì nhân nào quả ấy! Thờ cúng tâm linh là một nghệ thuật bởi vì người ta tôn trí chỗ thờ trang trọng, đẹp mắt. Ngay cả những phẩm vật cúng dường cũng được sắp xếp theo một hình thức đặc biệt và trang nhã nhất, ngõ hầu tăng thêm phần tôn kính từ người cúng kiếng. Mặt khác, thờ cúng tâm linh là một phương pháp bởi vì người ta tiến hành trình tự từng giai đoạn trong phần đầu, phần giữa, phần cuối. Đã là phương pháp thì có


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status