Apr 23, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 110 Comments

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 1: Đôi điều về “14 thất bại trầm trọng” – Dẫn đề

Bài 2: Đôi điều cảm nghĩ về “14 thất bại trầm trọng”: TOA THUỐC ĐẮNG

Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!

Bài 4: ĐỪNG TRỞ LẠI VỚI ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Bài 5: CHẾT KHÁT BÊN CẠNH HỒ NƯỚC MÁT

Bài 6: RÌU BÉN BÊN CẠNH GỐC CÂY

Bài 7: THẰNG BỜM VÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

Bài 8: CON VẸT CHỈ BIẾT ĐỌC TỤNG

Bài 9: GIẶT ÁO DA CỪU TRONG NƯỚC

VÀI CẢM NIỆM VỀ BỐ THÍ, TỪ THIỆN CHO THA NHÂN, CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Bài 10: CHO NGƯỜI MẸ THỊT CỦA CHÍNH ĐỨA CON BÀ

Bài 11: MÈO GIẾT CHUỘT

Bài 12: TỪ SỰ KIỆN CHÙA BỒ ĐỀ SUY GẪM LẠI LỜI DẠY CỦA TÔN GIẢ GAMPOPA.

Bài 13: BÁC SĨ GIỎI BỊ BỆNH KINH NIÊN ĐÁNH GỤC

Bài 14: KHI NGƯỜI GIÀU ĐÁNH MẤT CHÌA KHÓA MỞ KHO TÀNG CỦA MÌNH

Bài 15: NGƯỜI MÙ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI MÙ

Bài 16: ĐỪNG NHẦM LẪN ĐỒNG LÀ VÀNG!

Bài 17: THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Bài viết liên quan:  GÓP THÊM LUẬN CHỨNG VỀ ĐỒNG VÀ VÀNG – Mật Kiên

Bài 18: LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG? ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT.


Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG

Có câu chuyện cổ tích rằng người em đọc câu thần chú “Vừng ơi hãy mở cửa ra”, liền vào được hang động đầy châu báu, vàng bạc. Người em chọn lựa rồi sau đó chở về nhà tiêu dùng sung túc cho đến trọn đời. Có khi nào người em thấy vậy chỉ để mắt nhìn, rồi trở về tay không? Không bao giờ trừ phi là kẻ mù!

“Vừng ơi hãy mở cửa ra”

Trong một diễn biến tương tự của thực tại tâm linh, thánh tăng Gampopa đã thấu suốt những giá trị của con người, là một trong 20 điều khó được mà kinh “Tứ thập nhị chương” đã chỉ ra; độc đáo hơn là ẩn dụ “rùa mù lọt vào bọng cây” mà kinh “Đại bảo tích” đã mô tả. Song, ngài đau lòng khi chúng sanh phí phạm đời người vào những “kế hoạch ngày mai” (đại nguyện Quán Thế Âm) để đạt cho kỳ được mục đích danh và lợi, mà kết cuộc vẫn không mang theo qua bên kia cửa tử vì “Thân bằng quyến thuộc lâu năm rồi cũng phải chia tay. Tài sản tạo được bằng mồ hôi và nước mắt rồi cũng phải bỏ lại. Thần thức là khách trọ trong căn nhà thân xác rồi cũng phải ra đi..” (trích “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo”). Tất cả những đầu tư lệch hướng đó được ngài cảnh tĩnh bằng câu 1 trong “14 điều thất bại trầm trọng”: “ĐÃ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI MÀ KHÔNG TU TẬP CHÁNH PHÁP CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI ĐẾN XỨ SỞ ĐẦY NGỌC BÁU MÀ TRỞ VỀ TAY KHÔNG. ĐÂY LÀ MỘT THẤT BẠI TRẦM TRỌNG”.

(thánh tăng Gampopa, đệ tử chân truyền của đạo sư Milarepa)

Trong đoạn văn trên chúng ta thấy thánh tăng dùng “thí dụ lượng” (một trong “Năm phương tiện biện giải của Phật đà”) khi ví “Chánh pháp” giống như “xứ sở đầy ngọc báu”. Làm người ai cũng thích ngọc báu vì giá trị kim tiền của chúng (chưa nói đến giá trị nghệ thuật và kim hoàn). Chánh pháp cũng như vậy! Nếu như ai đó dùng ngọc báu để tạo dựng cơ ngơi đồ sộ, mua sắm những tiện nghi vật dụng đắt tiền, thậm chí mua cả tước vị, chức vị nhằm cho mục đích cá nhân, thì Chánh pháp tạo ra công đức và trí tuệ, là hai món tư lương về Phật quốc mà ngoại đạo “nếm mật nằm gai” hàng trăm năm cũng không làm được! Hãy xem, ngoại đạo cúng tế biết bao súc vật, vàng ngọc, lầu đài, tượng tháp nhưng không thể nhờ đó mà về cõi Phật. Nên biết, Thiên chủ Đế thích hiện nay xuất thân kiếp trước xa xôi là một bà lão nghèo phát tâm quét dọn, sửa sang miếu tháp thờ Phật. Sau khi mạng chung, bà ấy thác sanh làm thiên đế.

Thế nên Phật pháp được tôn xưng là Chánh pháp, đạo Phật được gọi là Chánh đạo. Cũng đừng nên nghĩ chữ “tà” dành cho các đạo khác, pháp khác mang ý nghĩa xấu xa, mà chỉ ra những đạo, những pháp lệch chuẩn Giải thoát. Cũng vậy đừng cho rằng “vô minh” là ngu muội mà là chưa giác ngộ! Cũng có người cho rằng “có thực mới vực được đạo” nếu lo tu đạo thì đời thường lấy gì mà sống? Tụng kinh, niệm chú có sinh ra gạo cơm, tiền bạc được không?

Bồ Đề Đạo Tràng

Đạo Phật là đạo trung dung, người tu nếu là cư sĩ sẽ không lệch hướng giải quyết vấn đề mà họ thực hiện song phương “đời đạo song hành”. Tuy nhiên, nên biết một khi người tu đúng Chánh pháp thì nghiệp nặng được tiêu trừ, phước quả nảy sinh, từ đó sung túc mọi sự đúng như lời tôn giả Zopa, chủ tịch Hội bảo tồn truyền thống Đại thừa khẳng định “Thực hành pháp mọi sự sẽ hanh thông. Không thực hành pháp mọi sự trở nên rắc rối”. Trước đây, đại sư Atisha cũng từng xác quyết: “Khi thực hành pháp nghiêm túc những lương thực, vật dụng tự động xuất hiện để người tu thọ dụng”.

Thánh tăng Atisha

Chánh pháp là gì cho đến nỗi ngài Gampopa đề cao như vậy? Tất cả những giáo điển Phật đã thuyết giảng, giáo pháp Phật đã chỉ dẫn, kết quả Phật đã chứng minh sống động bằng cuộc đời cao thượng của mình, gọi là Chánh pháp. Song, Chánh pháp không dành cho loài Trời, loài A tu la, loài Quỷ, loài súc sanh, mà chỉ dành cho loài người. Đây không phải là phân biệt mà do loài người có nhiều điều kiện thuận lợi để tu tập Giải thoát mà các loài kia không có được. Ngang đây, chúng ta hiểu được thân người thật quý hiếm để tu tập Chánh pháp.

Nếu sinh ra làm người chỉ để làm giàu, nổi danh, quyền chức, thụ hưởng dục lạc thế gian (tài, sắc, danh, thực, thùy) thì so với loài Trời, loài A tu la, loài người chúng ta chưa bằng một góc của họ. Họ chỉ quý kính loài người khi ai đó thực hành Chánh pháp, chứ không phải tà pháp; tức là Phật pháp chứ không phải pháp ngoại đạo. Không ngẫu nhiên mà Đức Phật khẳng định cúng dường cho bao nhiêu tu sĩ ngoại đạo cũng không bằng cúng dường cho một thầy tu đạo Phật. Ngang đây, chúng ta hiểu được thân người thật quý hiếm để tu tập Chánh pháp. Cũng với cùng một ý nghĩa này Đức Phật dạy đừng xem thường những đối tượng còn nhỏ như (1) con rồng (2) con rắn độc (3) thái tử (4) sa di nhỏ tuổi. Vì sao? Tại vì con rồng tuy nhỏ vẫn làm mưa được còn các con vật lớn khác thì không; rắn độc nhỏ vẫn cắn chết người; thái tử tuy nhỏ nhưng sẽ làm vua; sa di nhỏ tuổi nhưng tương lai sẽ tu thành Phật. Và đó là vì sao thánh tăng Gampopa cho rằng “ Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng”.

Đức Phật dạy đừng xem thường những đối tượng còn nhỏ

Tại sao ngài chỉ ra đó là một thất bại mà lại thêm vào tính từ “trầm trọng”? Chúng ta cũng thường nghe “thất bại là mẹ thành công”, vậy thì thất bại là kinh nghiệm để con người tiến đến thành công, sao ở đây ngài cho là “trầm trọng”, có nghĩa là một thất bại dẫn đến tiêu vong, không còn cơ hội để sửa sai? Quả đúng như vậy vì một khi con người đã chết rồi, còn có cơ hội ấy không? Tất nhiên là không! Họ sẽ tùy theo nghiệp của mình đã gây tạo mà thác sanh vào 6 nẻo luân hồi.

Họ đi đầu thai đơn độc một mình, trong bối cảnh muôn vàn cảnh tượng hãi hùng mà không thể nhờ ai giúp đỡ; tài sản và quyến thuộc nếu khi còn sống còn có thể nhờ cậy, nhưng lúc đó chỉ là con số không; giả sử nếu có cũng không thể hối lộ, lót tay như ở dương trần được. Giả sử lúc ấy hương linh người chết là thân trung ấm còn có suy niệm quá khứ, phân tích  đúng sai, họ sẽ tiếc rẽ biết dường nào khi mọi cố gắng đạt được danh lợi lúc sống, đến giờ đây không chút tác dụng gì, nếu không tu tập Chánh pháp. Như vậy, chúng ta đủ cơ sở để kết luận đây là một thất bại trầm trọng, quá trầm trọng.

“Đừng trở về tay không”

“Đừng trở về tay không” là một lời khuyên tâm huyết tràn đây từ bi của thánh tăng Gampopa vì sự khẳng định cho chúng ta hiểu ra giá trị làm người đối với Chánh pháp. Đừng nên để “một thất bại trầm trọng” đến với bản thân khi đã hiểu ra cốt lõi của ý nghĩa làm người. Phải chăng đó là tấm lòng Bồ đề của tôn giả Gampopa đối với những ai đang còn “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời” mà quên đi đạo pháp nhiệm mầu mới là cứu cánh? Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

Làng Phước Thành ngày 23/04/2014

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

Bản tiếng Anh:

 1. Mô Phật!

  Con cảm tạ ơn Thầy! đã từ bi khai thị qua ba bài với sự phân tích sâu sắc, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu về 14 điều thất bại trầm trọng – tổng hợp tất cả những thất bại trầm trọng của người tu hành và cách giải trừ thất bại đó của tác giả là thánh tăng Gampopa – bậc công hạnh vĩ đại.

  Con người bị rất nhiều cám dỗ của ngũ dục( tài, sắc, danh, thực, thùy), của tám ngọn gió thế gian ( được – mất, vinh – nhục, sướng – khổ, khen che), bị chìm đắm trong danh và lợi bởi sự tham, sân, si, mạn , nghi. Vậy làm sao có thể thoát ra được ?
  Thật hạnh phúc nhường nào! khi chúng con không còn sợ hãi trước những cám dỗ đó mà kiên cố trước bão táp phong ba của cuộc đời vì đã được vị Thầy từ bi khai thị phân tích và chỉ rõ – 14 điều thất bại trầm trọng là “kim chỉ nam là một la bàn hướng dẫn với sơ đồ chi tiết giúp người tu định hướng con thuyền Bát chánh đạo” giúp cho người tu hành quán xét mỗi hành vi thân ngữ tâm của mình để biết được hành vi đó đang ở đâu ? Có bị rơi vào thất bại trầm trọng hay không? Chỉ ra phương cách giả trừ những thất bại đó. Từ đó thực hiện được lời dạy của thánh giả Thogme Zangpo “Nếu không chịu tự quán xét lỗi lầm, tức là ta chỉ mang danh hành giả mà không có thực hành. Bởi vậy, hãy luôn luôn quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”.

  Đệ tử Mật Viễn thành tâm cúi đầu kính đảnh lễ tri ân các Ngài những bậc đạo sư chân chính, những bậc thánh tăng vĩ đại đã từ bi, thương xót cứu vớt chúng con khỏi ngục tù tăm tối vô minh để vững tin thẳng tiến đến bến bờ giải thoát dưới sự dẫn dắt và soi sáng của các Ngài!

  OM AH HUM

 2. Mật An says:
  Bạch thầy,
  Làm được thân người đã rất khó, như “ rùa mù lọt vào bọng cây”, và con cảm thấy mình đã rất may mắn khi được gặp thầy, được học chánh pháp, không phải là quá sớm nhưng cũng không quá muộn. “Đừng trở về tay không “, con nguyện sẽ ghi nhớ lời khuyên tâm huyết này để đi hết con đường giác ngộ mà không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng.
  Con cầu nguyện cho sự trường tồn của thầy cô để dẫn dắt chúng con trên con đường chánh pháp.
  Om ah hum.
 3. Mật Thái Dương says:
  Thưa thầy, con đã đọc sách thầy đưa, khi đọc đến đoạn này con thấy rất hay.
  Con cảm ơn thầy đã giảng thêm cho chúng con hiểu.

  Con sẽ phải đọc đi đọc lại các bài giảng này để hiểu thấu đáo hơn nữa.

  Xin bổn tôn gia hộ cho con có thêm trí huệ để hiểu được cặn kẽ lời thầy dạy.

  Om ah hum

 4. Mật Châu says:
  Mơ Phật!
  Con cảm tạ lời dạy của Thầy. Con thật may mắn khi gặp được Thầy, được thực hành theo đúng quỹ đạo của Chánh pháp và biết tận dụng thân người quý báu của mình mà tu tập. Giờ đây chúng con giữ vững niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng và con đường tu tập mà mình đã chọn. Chúng con đánh lễ tri ân Thầy! Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô để tiếp tục dẫn dắt và soi sáng chúng con trên con đường tu tập Chánh pháp. Om Ah Hum!
 5. Tâm Châu says:
  Thưa Thầy và các Đồng tu,
  Con rất hoan hỷ được biết đạo hữu Mật Liên Hoa đã gia nhập Mật gia. Con mừng Pháp hội hôm nay đã thành công.
  Kính,
  Tâm Châu.
  • nguyenthanh says:

   Hoan hỷ với thiện hạnh người khác là một phẩm chất tốt của người tu! Tâm Châu , Thầy hoan hỷ với tinh thần hoah hỷ của Tâm Châu!

 6. Tâm Châu says:
  Dạ con mới được Thầy con đổi pháp danh từ Tâm Châu Anh qua thành Tâm Châu. Khi có dịp con sẽ tới thăm Mật gia và tri ân Thầy đã cho con Pháp liệu.
  Kính,
 7. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Con hoan hỷ với bài viết này của Thầy và con cũng đã nhận ra giá trị của thân người, không phải bỏ phí kiếp người ngắn ngủi quý hiếm này.
  Con sẽ không trở về tay không khi đến xứ sở đầy ngọc báu. hihi
  Con cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con thấy và hiểu được những điều cốt lõi này.
  Om AH Hum!
 8. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy!
  Con hoan hỷ,tâm đắc nhất khi đọc đoạn”Tại sao Ngài chỉ ra đây là một thất bại mà lại thêm vào tính từ trầm trọng?”
  Chúng ta cũng thường nghe thất bại là mẹ của thành công,sao ở đây Ngài lại cho là trầm trọng?
  Điều đó có nghĩa là một thất bại dẫn đến tiêu vong,không còn cơ hội để sửa sai.Vì khi người ta chết rồi đâu còn cơ hội nữa.
  Cuối cùng là lời khuyên tâm huyết tràn đầy từ bi của Ngài,một tấm lòng Bồ đề tâm đối với những ai còn đang băn khoăn kiếm lẽ yêu đời mà quên đi đạo pháp nhiệm màu mới là cứu cánh.
  Con cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho con và các Huynh đệ Mật gia không rơi vào thất bại trầm trọng này.Om Ah Hum!
 9. Mật Cát Vân says:
  Con đã đọc bài này rồi thầy ạ!
  Om Mani Padme Hum.
 10. Mật Hạnh Giác says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin hoan hỷ với bài viết này. Cũng cùng tâm trạng với đạo huynh Mật Ngã, con rất tán thán chữ “trầm trọng” đặt ở đây. Khác với thế gian thường tình, “Thất bại là mẹ thành công”, vì chúng sanh còn có cơ hội để sửa sai. Những sai lầm phát sinh tên đạo lộ Giải Thoát có thể làm chúng ta xa rời đạo lộ ấy mà muôn kiếp sau có khi không còn làm người mà tu tập lại. Sai một ly đi một dặm. Pháp vương Galwang Drukpa đã huấn thị “ Pháp cần phải thực hành đúng nếu không sẽ xảy ra rắc rối”.
  Bạch Thầy, con hoan hỷ khi nghe lời Thầy xác quyết rằng “Chánh pháp tạo ra công đức và trí tuệ, là hai món tư lương về Phật quốc”. Trong truyện xưa cũng kể lại rằng, ngay cả vua trời Đế Thích dẫu bạc vàng của cải và thần thông vô số cũng không thể sở hữu hai gia tài trên mà ban phát cho một vị Tỳ kheo được. Vì vậy càng nên biết trân trọng Chánh Pháp khi may mắn có được Thân người với 8 tự do và 10 thuận cảnh này. Nếu không biết trân quý Giáo Pháp trong hiện tại, chẳng những ta “trở về tay không” mà có thể vác theo cả một núi nghiệp chướng, kéo lê ta trong ngục tù luân hồi.
  Con xin đảnh lễ Vị Thầy đã từ bi giảng luận lời dạy của thánh tăng Gampopa và ý nghĩa quý báu của Chánh Pháp cho chúng con. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Om Ah Hum.
 11. Mật Tất Kiểm says:
  Kĩnh Bạch Thầy .
  Qua bài viết con như bừng tỉnh vì ý nghĩa cũng như trường hợp con người bám chấp vào vật chất,luyến ái gần như 100% ở xã hội này ,cho tới lúc khi thân trung ấm lại trở về con số 0 tròn trĩnh . “Được sinh ra làm con người với đầy đủ các căn ,sinh nơi trung thổ ,không vướng tà mạng” mà không tu hành Phật pháp quả là một thất bại cực kỳ trầm trọng trong khi rất nhiều người đều tin vào cõi luân hồi nhưng lại không tu hành .
  Mô Phật ! Con cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được tu hành Phật pháp mà nhất là khi con còn quá trẻ.Con xin đảnh lễ tri ân Thầy Cô đã cho con nơi nương tựa trên đạo lộ giải thoát để cho chúng con tu hành Phật pháp .
  Cầu cho chúng sanh tìm được vị Thầy từ bi ,trí huệ để tu học giải thoát khỏi luân hồi .
  Cầu mong cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM MANI PADME HUM !
 12. MatPhuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi bai nay giup con hieu duoc rat nhieu dieu.Co duoc than nguoi qua that rat quy hiem ma khong biet tan dung co hoi de tu tap.Den khi mang chung trong than trung am co nhan ra thi khong con co hoi nua roi.Nen gio day con hieu duoc nen con se khong tro ve ma khong co chi.
  Con cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 13. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính gởi Thầy,

  Sau khi đọc xong bài này con đã xúc động và rưng rưng nước mắt! Vì sao con lại như vậy? có lẽ nào con đã cảm nhận, trải nghiệm được phần nào lòng tu bi vô hạn của bậc Thánh tăng khi giáo hóa chúng sanh chăng qua lời khuyên “ĐỪNG RA VỀ TAY KHÔNG”?

  Thông qua việc dạy dỗ con cái trong nhà, vì thương con, không muốn chúng bị nhiểm ô nhiều thói hư, tật xấu qua các hành vi liên quan đến “thân, khẩu, ý” khi tiếp xúc với môi trường ngoài xã hội mà ảnh hưởng đến tương lai, nên nhiều khi con la mắng, đánh đòn hoặc dùng lời nói ngon ngọt mà dạy dỗ chúng. Tuy nhiên thỉnh thoảng con cũng rớt nước mắt mà thầm nghĩ là “sao chúng lì lợm, ương ngạnh thế?” , “nói mãi mà không nhớ, không thấm gì cả là sao?”… nhưng con đâu thể nào bỏ rơi chúng được, con lại tiếp tục lặp lại chu trình trên và lại rơi nước mắt….

  Con biết tình cảm thế tục không thể nào so sánh nổi với lòng tu bi thương xót chúng sanh của chư Phật, Bồ Tát và Thánh tăng, nhưng có qua trải nghiệm tầm thường này thì con mới thấy được sự từ bi “không ngằn mé” của chư Phật, Bồ Tát và Thánh tăng khi giáo hóa chúng sanh đầy ương ngạnh.

  Qua bài này con hiểu thêm được phần nào ý nghĩa của câu “Thầy từ bi hơn Đức Phật!” – vì nếu không có Thầy giảng nói thì con đâu có cơ hội để nghe, đọc và qua đó mà thẩm thấu lời dạy của chư Phật, Bồ Tát và Thánh tăng.

  Trên đây là cảm niệm của con, kính mong Thầy cùng các đạo huynh hoan hỷ chỉ dạy thêm nếu con có gì chưa đúng.

  Con nhất quyết sẽ “KHÔNG RA VỀ TAY KHÔNG!”

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Kính bạch Thầy,

   Con đọc bài này rồi ạ và con hoan hỷ cảm ơn Thầy.

   Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum

  • Mật Nguyên Tánh says:
   Kính bạch Thầy,

   Con đọc bài này rồi ạ nhưng hôm nay con lại thấy “thấm” và hoan hỷ hơn!
   Khi đọc đến đoạn “Thế nên Phật pháp được tôn xưng là Chánh pháp, đạo Phật được gọi là Chánh đạo”, thì con liền sanh tâm hoan hỷ với thiện hạnh của các huynh đệ Kim Cang, các hành giả chân chính Phật đạo nói chung đã gieo trồng trong các thời quá khứ. Các thiện hạnh đó nếu con nói là nhiều thì liền rơi vào ngã mạn vì “tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả”, nhưng trong thời buổi tà kiến đầy rẫy, tà sư nhiều như cát sông Hằng hiện nay mà chúng trò vẫn được tiếp cận và học hỏi Chánh pháp, Chánh đạo thông qua một Đạo sư Mật giáo đầy trí tuệ và Chánh kiến thì thật sự các thiện hạnh đã tích tập trong các thời quá khứ là không thể nghĩ bàn!

   Con xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm nếu con có sai lầm gì trong comment này.
   Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.
   Đệ tử cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

   Kính Thầy,

   Om Mani Padme Hum

 14. NguyenNga says:
  Mo phat !
  Kinh bach thay!
  Con da doc bai nay roi a
  Um ma ni peme hum
 15. Diệu Viên Nguyên says:
  Dạ kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi Thầy ạ.
  Cầu nguyện cho tất cả những chúng sanh may mắn có được thân người quý hiếm “không trở về tay không”.
  Om Mani Padme Hum.
 16. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ được đọc bài luận giảng của Thầy về một trong 14 thất bài trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã nêu ra. “ĐÃ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI MÀ KHÔNG TU TẬP CHÁNH PHÁP CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI ĐẾN XỨ SỞ ĐẦY NGỌC BÁU MÀ TRỞ VỀ TAY KHÔNG. ĐÂY LÀ MỘT THẤT BẠI TRẦM TRỌNG” như những luận giải rằng để được là kiếp người đã là vô cùng khó , trong sáu nẻo luân hồi thì chỉ có loại người mới có đủ thuận duyên, thuận cảnh để tu tập. Chỉ có tu tập chúng con mới có thể thoát khỏi vòng luân hồi khổ cực, về với cõi niết bàn viên mãn. Bất cứ tài sản, địa vị nào đều không thể đem qua bên kia của cửa tử. Nếu không biết nắm lấy cơ hội duy nhất này, thì kết cục của một hành trình chỉ là một thân xác thối rữa, không biết về đâu. Chúng con, những phật tử được Thầy Cô truyền ban cho con đường giải thát theo chánh kiến Phật đà, biết được những điều cần buông bỏ, biết cách để đối trị với cuộc sống thế sự khi đang mang thân người, biết con đường tu tập để đạt đích giải thoát. Chúng con sẽ luôn ghi nhớ và làm theo những điều Thầy Cô đã dạy bảo.
  Chúng con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Càu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Ah Hum.
 17. thanh thuy says:
  Thua thay con da doc xong bai nay roi ah
  Cau mong tat ca chung sanh hanh tuu hanh phuc phat tanh
  Om ah hum
 18. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Đọc được những chia sẻ trên con cảm nhận được tu hành Chánh Pháp Đạo Phật chính là tự mình trao dồi trí tuệ, tích hợp công đức.

  Mà trí tuệ có thể viết thành sách hay thu hoặc ghi âm lại để truyền lại cho đời sau, và có giá trị cho nhiều đời sau. Công đức ta tích hợp có thể giúp cho con cháu, chúng sanh thừa hưởng, giúp cho bao nhiêu cuộc đời hưởng phúc. Như vậy có thể nói tu hành đạo Phật chính là tạo ra các giá trị có thể truyền thụ về sau. Đó mới là giá trị mà con người ai cũng muốn hướng tới. Cha mẹ, ông bà nào cũng lo lắng cho con cái của mình nhưng để cho con cái được lớn lên và trưởng thành đúng cách không phải là để lại cho chúng bao nhiêu tài sản mà hãy để cho chúng cái gốc trí tuệ, kiến thức, cách thức làm người tốt. Bởi có lẽ tài sản có nhiều đến đâu tiêu rồi cũng sẽ hết, nhà cửa có nhiều dường nào theo năm tháng rồi cũng có thể tiêu tan. Chỉ riêng có trí tuệ và công đức, phúc đức ta tạo ra ngày nay có thể truyền lại cho con cháu.

  Một trong ví dụ hành động ngày nay mà con thấy được chính là tỷ phú Bill Gate, ông ấy tuyên bố sẽ không để lại cho con cháu một chút tài sản nào mà chỉ để lại cho con cháu cách để tự lập, tự kiếm nuôi sống bản thân. Hành động và quan điểm đó phần nào con thấy cũng giống điều Thánh Tăng Gampopa muốn nói tới trong câu 1 của 14 điều thất bại của người tu Phật.

  Một điều hơn nữa con cũng gặp khá nhiều: rất nhiều người chỉ lo đi kiếm sống mà chưa nghĩ tới tu tâm tích đức, học theo chánh pháp đạo Phật. Nhưng họ đâu nghĩ tu tập chánh pháp đạo Phật lại chính là học để cách bình tâm, nâng cao trí tuệ để nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn. Bởi lẽ đã là con người thì bất kỳ ai cũng sẽ phần nào hành động theo cảm xúc của mình. Học theo chánh pháp đạo Phật chính là bình ổn tâm mình, kiểm soát cảm xúc của bản thân mà đưa ra những hành động đúng đắn hơn. Điều đó có thể nói tu tập chánh pháp đạo Phật có thể giúp cho cuộc sống đời thường tốt hơn, bởi lẽ tâm tốt, cảm xúc tốt sẽ dẫn tới hành động tốt. Nhân nào thì quả đó, hành động tốt sẽ sinh ra kết quả tốt.

  Con cảm tạ những chia sẻ của Thầy

  Chúng con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Càu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc “Bài 3: ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG!”. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên. Qua bài viết, con hiểu được về thất bại số 1: “ĐÃ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI MÀ KHÔNG TU TẬP CHÁNH PHÁP CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI ĐẾN XỨ SỞ ĐẦY NGỌC BÁU MÀ TRỞ VỀ TAY KHÔNG. ĐÂY LÀ MỘT THẤT BẠI TRẦM TRỌNG” và hiểu được vì sao đây lại được coi là một điều thất bại trầm trọng. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ không trở về tay không trước xứ sở bao la ngọc báu.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ đọc bài viết này và con xin tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải cụ thể, thấu triệt lời dạy của thánh tăng Gampopa về thất bại trầm trọng thứ nhất: “trở về tay không”. Khi được sinh ra làm người thì kiếp trước đã giữ được ngũ biệt giới giải thoát (sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong quan hệ nam-nữ, nói dối hại người, lạm dụng các chất, các thứ gây nghiện) hay theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là niệm cận tử nghiệp tình-tưởng bằng nhau. Vậy nên, khi đã được làm người thì không phải cách nói của người thế tục là “sinh ra với hai bàn tay trắng”, bởi có phước nên không vào ba ác đạo. Hơn nữa, thân người khó được và “duy ngã độc tôn” bởi lẽ chỉ có loài người mới thích hợp để quy y, tu tập chánh pháp. Từ đây, con hiểu rằng ngọc báu thân người quý hiếm này mà không tận dụng, để rồi “ra đi với hai bàn tay trắng” (thậm chí âm phước, tổn đức) mà vì ác nghiệp phải đoạ vào các cõi giới thấp. Trầm trọng ở đây thể hiện một thất bại thảm hại, không thể cứu vãn, hết cơ hội sửa sai.
  Xứ sở đầy ngọc báu trong thí dụ lượng của thánh tăng Gampopa, qua luận giải của Thầy giúp con hiểu rằng là chánh pháp (giáo điển Phật đã thuyết giảng, giáo pháp Phật đã chỉ dẫn, kết quả Phật đã chứng minh bằng cuộc đời cao thượng). Tu tập chánh pháp một cách tinh cần đối với Phật tử sẽ có đời sống no đủ bởi Đức Phật đã hứa khả: “Ta không cần trải qua 500 kiếp là Chuyển luân vương mà cũng viên thành đạo quả. Do vậy, hồi hướng công đức ấy cho những ai là đệ tử của ta, sẽ không bao giờ đói khổ dầu thời buổi ấy đắt đỏ như là gạo châu củi quế”. Như lời dạy của Thầy, chánh pháp tạo ra hai bồ tư lương làm hành trang về thành phố giải thoát là công đức và trí tuệ xuất thế gian. Ngoại đạo không chạm tới bởi lẽ công đức và trí tuệ đều liên quan trực tiếp đến chánh kiến, trong đó có chánh kiến về giải thoát. Ngọc báu chánh pháp quý như vậy, ngoại đạo không thể có mà không cầm, trở về với tay không thì chỉ có thể là người mù, ở đây là mù tâm linh!

  Con xin cầu nguyện cho bản thân con và tất cả những ai được làm người sẽ không mắc phải thất bại trầm trọng này! Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!
  Om mani padme hum.

  • Kính bạch Thầy!

   Con đã đọc lại bài viết này và thêm trân quý cơ hội được làm người này. Khi đọc con mới hiểu thêm rằng tại sao ngoại đạo càng tu thì đó là tà tinh tấn, đó là vì càng ngày càng lệch chuẩn, rời xa quỹ đạo chánh pháp. Nếu không tu tập chánh pháp thì không những không có thất thánh tài mà càng ngày càng nghèo đi bởi phước vơi dần theo nghiệp quả trầm luân. Và đến khi mạng chung thì cơ hội đã không còn, lãng phí thân người quý hiếm. Để rồi không có hành trang tư lương công đức và trí tuệ nên sẽ khủng hoảng tột cùng vì gió nghiệp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải về thân người quý hiếm qua thí dụ lượng của thánh tăng Gampopa, về thực nghĩa của chánh pháp, chánh đạo và tính trầm trọng khi được làm người mà không tu tập chánh pháp.

   Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. 

   Cầu nguyện cho những ai đang còn “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời” sớm nhận ra Phật pháp nhiệm mầu mới là cứu cánh qua tấm lòng Bồ đề của ngài Gampopa dưới sự luận giải của vị Thầy từ bi, trí tuệ. 

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

   Om Mani Padme Hum!

 21. Mật Đạo Pháp says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con kính chúc Thầy, Cô mạnh khoẻ trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sinh
  Om Ma Ni Pad Me Hum
 22. Quốc Cường says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ.

  Con xin cám ơn bài giảng của Thầy.

  Om mani padme hum

 23. Lê Dung says:
  Kính bạch Thầy! con đã đọc bài giảng của Thầy rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con về điều thất bại trầm trọng thứ nhất trong lời dạy của Thánh tăng Gampopa. Con cũng hoan hỉ và tâm đắc với lời luận giải sâu sắc của Thầy về tính từ “trầm trọng” trong lời dạy của Thánh tăng khi con hình dung về một sự thất bại nghiêm trọng tới mức không còn có thể cứu vãn, không có cơ hội để sửa sai. Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Con cầu nguyện con và những ai có được thân người quý báu sẽ không mắc phải thất bại trầm trọng này.
 24. Mật Hạnh Dung (Lê Dung) says:
  Kính bạch Thầy! con xin được sám hối trước Thầy vì con đã được Thầy từ bi cho phép con dùng pháp danh khi comment nhưng do vô minh nên con đã quên mất. Con xin Thầy cho con được tịnh hoá lỗi lầm này ạ.
 25. Nguyễn Thị Dung says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài 3: ” Đừng trở về tay không”
  Như đã viết trong comment trước, con sẽ ko về tay ko mà sẽ cố gắng hết sức có thể để thu nhập được nhiều “ngọc báu tri thức” mà Thầy và các huynh chỉ dạy trong mỗi bài giảng của Thầy và trong từng comment ạ. Cho nên con đọc hết cả bài giảng và phần comment để con hiểu và tu tập thêm được lối tư duy về bài giảng của Thầy ở từng huynh 🙂
  Qua bài giảng này của Thầy con thấy thân người rất trân quý và mỗi con người, con vật được sinh ra, sự vật hiện tượng xảy ra đều có lý do của nó. Vì vậy đừng nên coi thường bất kỳ ai,việc gì cả.
  Con còn biết được Chánh pháp tạo ra công đức và trí tuệ đó là 2 hành trang cần và đủ để về Phật quốc. Và để đạt được 2 điều đó thì cần phải tu tập hàng ngày.
  Trên đây là sự hiểu tuy chưa thấu đáo nhưng là những gì con lĩnh hội được, mong Thầy và các đạo huynh sẽ chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin cảm tạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh!

 26. Mật Cẩm Hồng says:
  Kính Bạch Thầy. Con đã đọc bài 3 đừng trở về tay không. Con cảm tạ ơn Thầy. Đã viết bài khai thị cho chúng con hiểu được làm người mà không tu tập chánh Pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc châu báu. Mà trở về tay không. Đây là thất bại trầm trọng. Con chào thầy. Om maniPadme hum.
 27. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch thầy!
  Thầy dạy rất phải ạ, thân người khó được gặp phật pháp càng khó gặp được minh sư chỉ dạy khó trong khó,ví sao lại nói vậy chúng ta nhìn và thấy rằng chúng sinh nhiều vô lượng hữu hình cũng có vô hình cũng nhiều,to như voi nhỏ như vi khuẩn nhiều gấp bao nhiêu lần so với số lượng người trên đại địa như vây có được thân người là một phước báu rồi. Thử hỏi xem có bao người trên thế gian này biết đến phật pháp chỉ nghe nói thôi nhiều người còn không biết,huống chi là mong cầu hoc pháp thật là khó. Chúng đệ tử thật có duyên đã được thân người gặp pháp phật lại được minh sư chỉ dạy thật đúng quý báu hơn vàng.
  Con cảm ơn thầy đã chỉ dạy.
 28. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy từ bi đã luận giải phân tích chi tiết, cụ thể để cho chúng con hiểu được 1 trong 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa chỉ ra: “Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng”. Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh uống được tinh tuý Cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Kim Trúc(Kim Trúc) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
 30. L.Y. Hà Tiến says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này 3 lần rồi.
  Om mani Padme hum.
 31. Mật Ngộ Tánh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong Bài 3 “Đừng trở về tay không” rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng giải ý nghĩa câu số 1 trong “14 thất bại trầm trọng” của Thánh tăng Gampopa ạ. Qua bài giảng con hiểu là tu tập giống như một người mở được cánh cửa để bước vào kho tàng châu báu nhưng phải tu tập đúng Quỹ đạo Chánh pháp thì mới lấy được châu báu mang về. Việc tu tập là điều kiện cần, nhưng tu tập đúng Quỹ đạo Chánh pháp mới là điều kiện đủ. Lời khuyên của Thánh tăng Gampopa đối với người Phật tử thật sâu sắc. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con. Đọc bài này của Thầy, con mới biết kiếp trước của Đế Thích chỉ là một bà lão lau dọn miếu tháp thờ Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  OM MANI PADME HUM.

 32. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy!
  con cảm tạ công đức của Thầy đã viết, giảng Bài 3 ” ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG” cho chúng con hiểu và lắm bắt cơ hội quý báu với thân người gắng Tu Tập mà trở về mang theo mình những viên ngọc Chánh Pháp,Công Đức Và Trí Tuệ.đừng vì những lợi danh ham muốn mà đánh mất cơ hội cho chính mình.
  con cảm tạ ơn thầy đã từ bi,tấm lòng Bồ Đề Tâm. Khai thị cho chúng con nương theo giáo huấn THÁNH TĂNG GAMPOPA. để tránh được sai lầm trầm trọng ” 1. Đã được làm người mà không tu chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không .đây là một thất bại trầm trọng.
  Con Đảnh Lễ Tri Ân Thầy.
  con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì Lợi lạc của Tất cả chúng sanh.
  cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 33. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con biết lời dạy của Thánh tăng Gampopa trong 14 thất bại trầm trọng của đời tu ” Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng”. Qua bài này, con biết thân người thật quý hiếm vì vậy phải tận dụng thân người tu tập trong kiếp này để tích lũy hai bồ tư lương là công đức và trí tuệ trên đường về Tây phương Cực Lạc. Con cũng thật tiếc cho những ai kiếp này được làm người mà không tu tập chánh pháp, hoặc có tu tập mà sai đường, lệch quỹ đạo chánh pháp, gặp phải tà sư thì cũng uổng phí một kiếp người.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 34. Hoàng minh tâm says:
  Kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma
 35. Lê Tùng says:
  Thưa thầy, con đã đọc bài này rồi ạ!
  Quả đúng là kiếp người chỉ là thoáng qua! Nhưng trong cái thời gian đó ta có cơ hội để lãnh ngộ, tu tập để giảm trừ nghiệp báo, tạo phước lành!
  Om Ma Ni Pah Mê Hùm!
 36. Mật Thái Hòa (Nguyễn Quốc Thái) says:
  Kính Bạch Thầy.
  Bài này khuyên chúng ta khi đã mai mắn được làm người thì hãy tận dụng cuộc đời ngắn ngủi này mà tu tấn Phật pháp .
  Chánh pháp không phải dành cho loài trời loài thần loài quỷ hay súc sanh mà chỉ dành riêng cho loài người. Đây không phải là sự phân biệt mà con người mới có đủ điều kiện để tu tập giác ngộ .
  Đã được làm người mà không tu tập chánh pháp cũng giống như một người đến sứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng . Cho nên chúng ta phải nắm bắt cơ hội quý báu này mà tu tập chánh pháp đừng để cơ hội qua đi lúc hối tiếc thì đã muộn rồi.
  Om Mani Padmê Hùm.
 37. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con lời dạy của Thánh Tăng Gampopa,đã làm được con người thật khó vì thế chúng ta phải biết tu tập chánh Pháp , đừng lảng phí cuộc đời vào những danh vọng thế gian, để rồi phải bỏ lại tất cả.
  Con xin cầu nguyện cho con luôn tinh tấn, chánh niệm, trên đường tu, làm theo lời dạy của Thầy , đừng để thất bại trầm trọng đến được kho báu mà trở về tay không.
  Con xin cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của chúng sanh.
  Cầu nguyện mọi chúng sanh hữu duyên tìm được nơi nương tựa chân thật.
  Om mani padme hum!
 38. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc qua bài này rồi ạ!
  Con người thật may mắn vì chánh pháp chỉ dành riêng cho con người để tu tập giải thoát do đó con người chúng ta phải biết trân trọng. Chánh pháp là một tài sản vô cùng quý báo giúp ta được giải thoát khỏi 6cõi luân hồi do đó đáng được con người trân trong như của cải châu báo. Tiếp cận chánh pháp đừng ” trở về tay không” khi chết đi hối tiếc thì đã wa muộn màng
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum
 39. MẬT GIÁC ĐỨC says:
  Con thưa Thầy Cô
  Con đã đọc bài 3″ 14 ĐIỀU THẤT BẠI TRẦM TRỌNG” ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG! rồi ạ, thông qua bài giảng của Thầy, con vô cùng hoan hỷ, con đã đến với chanhtuyduy.com và được vị Thầy từ bi trao pháp danh! Điều đó càng củng cố niềm tin của con với Chánh Kiến,Chánh Pháp,Chánh Tu Duy, và thông qua bài 3( Đừng Trờ Về Tay Không) của vị thầy từ bi khai thị, con cảm tạ ơn Thầy! con sẽ cố gắng tích lũy công đức, rèn luyện tư duy,chuyển hóa trong tâm! Thông qua chanhtuduy.com! Con cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tưu phật tánh
  Om mani padmehum
 40. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này.
  Con cảm ơn Thầy đã luận giải về điều thứ nhất trong 14 điều thất bại trầm trọng. Con hiểu được thân người quý hiếm, được sinh ra làm người là vô cùng may mắn. Nhưng thật là một thất bại trầm trọng nếu loài người chúng ta không biết tu tập chánh pháp để giải thoát khỏi 6 nẻo luân hồi.
  Con cầu nguyện chúng sanh có duyên lành sẽ đến được với Phật pháp. Cầu nguyện cho chúng sanh đến được với Phật pháp sẽ tinh tấn tu tập.
  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh và sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om mani padme hum!
 41. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy

  Con vô cùng hoan hỉ Thầy đã luận giải, khai thị cho con hiểu rõ hơn câu 1 trong 14 thất bại trầm trọng của một đời tu của Thánh tăng Gompopa  ” Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng”

  Được làm thân người thật quý hiếm, mà lại có điều kiện thuận lợi để tu tập giải thoát khác với loài Trời, loài Quỷ, Atula, súc sanh.  Khi con người chết, không tu tập Chánh pháp tùy theo nghiệp lại tái sanh vào 6 nẻo luân hồi

  Con cảm tạ Thầy về bài viết này

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  Cầu nguyện cho chúng sanh sớm biết đến Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 42. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy .

  con đã đọc xong bài 3:”ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG “rồi thưa Thầy

  con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con bài Pháp quý báu này ạ.

  con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 43. Mật Bích Đào says:

  Thưa Thầy con Mật Bích Đào_Đào Thị Châu đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 44. Lê Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc xong bài 3 trong loạt bài ” Đôi điều về 14 thất bại trầm trọng” .
  Con đã biết được rằng thân người là quý báu, khó có được ví như ” rùa mù lọt vào bọng cây” , là phương tiện để tu tập Chánh pháp để đạt được cứu cánh là giải thoát, giác ngộ. Đây là một cơ hội mà không biết đến khi nào con mới có cơ hội có được lần thứ 2 trong vô vàn kiếp sống, nếu không biết nắm bắt và tu tập theo Chánh pháp đó chính là một thất bại trầm trọng , một sai lầm không thể vãn hồi .
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị để chúng con biết rằng ” ĐỪNG TRỞ VỀ TAY KHÔNG ” khi qua vô vàn sóng gió và may mắn mới có thể bước lên được hòn đảo đầy ngọc báu này
  Con xin cầu nguyện sức khỏe đến Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sinh
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum
 45. Kính Bạch Thầy

  Với những luận giải chi tiết và rõ ràng của Thầy đã giúp con hiểu được ý nghĩa của câu “Đã được làm người mà không tu tập chánh Pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không”. Và vì sao Ngài Gampopa lại dạy “Đây là một thất bại trầm trọng”, trong khi có câu nói “thất bại là mẹ của thành công”, từ những thất bại ấy sẽ là bài học, kinh nghiệm để con người tiến đến sự thành công. Điểm khác biệt là ở tính từ “trầm trọng”, có nghĩa là “một thất bại dẫn đến tiêu vong, không còn cơ hội để sửa sai”.

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy qua bài viết “Đừng trở về tay không”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  om ah hum

 46. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu Phật tánh.

 47. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 48. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết này.
  Con hiểu rằng có được thân người quý hiếm đã là may mắn, nếu như không tu chánh pháp thì chẳng khác gì đến đảo vàng ngọc mà về tay không, đó là thất bại trầm trọng.
  Con sẽ luôn cố gắng tinh tấn trên con đường tu tập để không trở thành người thất bại trầm trọng.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 49. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con sẽ cố gắng tinh tấn trên con đường tu tập để không trở thành kẻ thất bại trầm trọng
  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum

 50. Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani padme hum

 51. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con đã hiểu thân người quý hiếm để tu tập Chánh pháp. Con tự thấy mình may mắn vì kiếp này được hạnh ngộ vị Thầy để con không rơi vào điều thứ nhất trong 14 điều thất bại trầm trọng. Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con, Mật Tường Vi nguyện quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ nay cho đến khi giác ngộ tối thượng!
  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và xô
  Om manu padme hum

 53. Mật Ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong baiviết này rồi ạ
  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và CÔ
  Om mani pedme hum

 54. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị!

  Con nguyện cầu cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh!

  Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh an lạc!

  Om Mani Padme Hum!

 55. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy
  Mật Khuê Minh con đã đọc bài ” Đừng trở về tay không”.
  Qua bài giảng của Thầy con đã hiểu được một trong 14 thất bại trầm trọng mà Thánh tăng Gampopa đã chỉ ra đó là: ” Đã làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không.”
  Để được sinh ra làm người đã là một phước báu, nhưng chỉ có con người mới có những điều kiện thuận lợi để tu tập Giải thoát mà trong khi các loài khác ( trời, atula, quỷ, súc sanh) không có được. Qua đó mới thấy thân người thật quý hiếm để tu tập Chánh pháp.
  Mỗi người được sinh ra mang theo một nghiệp báo riêng, người thì được sống trong giàu sang, sung sướng, sức khỏe, người thì sống trong cảnh bần hàn, đói khổ và bệnh tật,…Tất cả những cảnh sống trong kiếp hiện tại là do Phước và nghiệp của bao kiếp trước khởi tạo thành. Con vẫn hay được nghe câu ” tốt số còn hơn bố giàu”, thực tế người đời vẫn cho rằng số phận quyết định phần lớn sự sướng khổ của con người. Nhưng nguồn gốc căn nguyên của cái gọi là số phận ấy ra sao thì chắc chắn rằng không đa số người biết được. Theo giáo lý nhà Phật thì sự giàu có có được kiếp này là do phước Đức được tích tập từ rất nhiều kiếp trước, sự đau khổ hay nghèo đói cũng do nghiệp báo là thành. Nhưng không ai sinh ra đều được hoàn toàn Phước báu mà không có nghiệp báo, vì thế con người không thể có ai có hạnh phúc hoàn toàn. Nhìn bên ngoài thì những người giàu có là hạnh phúc nhưng ” không ở trong chăn không biết chăn có rận”. Vì khi Phước báu hết nghiệp báo đến thì sự đau khổ cũng kéo theo đó mà đến, lúc đó do vô minh nên chỉ biết cầu đến cúng bái, lễ lạy những tà sư, thầy đồng… mà không biết là mình đang bị rơi vào con đường tà đạo, nghiệp lại càng thêm nặng.
  Kiếp người ngắn ngủi, nếu chỉ sử dụng quỹ thời gian ngắn ngủi đó vào việc làm giàu, nổi danh quyền chức, thụ hưởng dục lạc thế gian ( tài, sắc, danh, thực, thuỷ ). Những điều này thì ta thua xa các loài trời và atula, nhưng ta lại có điều kiện để tu hành Chánh pháp, điều mà họ không có được. Vậy nên ta phải biết được lợi thế của mình trong kiếp sống ngắn ngủi, nếu như ta có thể tu tập được Chánh pháp, đạt được giác ngộ thì ta sẽ thoát khổ luân hồi, được về Tây phương cực lạc sau khi chết. Đó chẳng phải chiếc đòn bẩy đưa ta đến cực lạc nhanh hơn cả hàng ngàn, triệu năm tuổi thọ của các loài trời, atula cũng không làm được đó sao.
  Nhưng cũng lại là vì đời người ngắn ngủi, ta lại càng phải tránh đi những thất bại, dẫu đôi khi thất bại là là con đường để tiến đến thành công nhưng với những thất bại có thêm chữ ” trầm trọng ” là thất bại dẫn đến tiêu vong. Khi con người chết rồi thì làm gì còn cơ hội để rút kinh nghiệm và làm lại được nữa.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được ý nghĩa sâu xa của một trong 14 thất bại trầm trọng mà thánh tăng Gampopa đã nêu ra: ” đã làm người mà không tu tập Chính pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy Ngọc báu mà trở về tay không “.
  Con lại được biết rằng ” Đạo Phật là đạo trung dung, người tu là cư sĩ sẽ thực hiện song phương đời đạo song hành”.
  Có Chanhtuduy và sự hướng dẫn của Vị Thầy, chúng con sẽ quyết không ” trở về tay không”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 56. Dear holy guru, thanks  for your teaching la..know I can understand how the human life is so precious than life of others. We human being are the only one who can practice dharma  and reach to the paths of Buddha’s nature….la

  • Dear Tantra Dorji,

   It is somehow inspiring to me after reading your comment. As I imagine you are such a wise man who happened to figure out the treasure then you gave such a wise decision that you will not coming back with empty hand. This seems and sounds easy for everyone but it’s not because sentient beings have been obstructed life after life by Eight winds. As Geshe Potowa had taught:”The opposite of life is Dharma”, the more interested you are in winning as a “human” life, the more miserable you are in failing in the wheel of transmigration. Giving thought that we are struggling with those failures everyday by our Guru’s teaching and methods encourages me that we have chance to be the “winner” in the future.

   Hope that we can share a lot more in chanhtuduy.com.

   May our Guru live long for the benefit of all sentient beings.

   May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.

   Om Mani Padme Hum.

   • Thanks my dharma brother for your kind words. I hope, I will learn how to practice dharma from our guru  in order to reach into the Buddha nature. May our  guru live long for the sake of all sentient beings.

 57. Dear respected holy Guru,

  I am happy to read your article. I understand that without practicing dharma our life is an utter waste.It is our dharma that decides weather or not we get salvation.

  May the Guru live long for the sake of all beings.

  May your teachings flourish all over the world to help all beings free from suffering.

 58. Dear Guru my name is Sherpa sarki. I am from Nepal. I am very happy to read your article.I undrastand that the human body is precious.I do not want to retun empty- haded from a land in precious games. please help me.

  I speak Nepali

  than you so much

  may the Guru live long for the benefit of all sentient beings.

  Om mani padme Hum.

  • Welcome to chanhtuduy.com. I’m happy to know that you’re living in Nepal. I’m always ready to help everyone who sincerely request for Dharma. So I’m willing to help you. Otherwise you should know the path to enlightenment start from right understanding. I have an advice for you: please read more articles on chanhtuduy.com, especially “A few words on chanhtuduy.com” (link: http://chanhtuduy.com/a-few-words-on-chanhtuduy-com/). Then you will understand my desire.

 59. Like Buddha once said,we all know the the way but only few follows it. We should remember that life is precious n we should not waste even a second for these materialistic things n instead practice dharma now n every second. And put our mind, speech and body towards attaining englightenment…for our self and for the well being of other beings.

 60. Dear Tshering Dhendup,
  I am Mat Dieu Hang, one of disciples of Guru Thinley Nguyen Thanh.
  I am very delighted with you comment. As my Guru’s teachings, I would like to share some words with you in order that you get more understanding about the method of practicing Dharma in Song Nguyen Tantra House.
  I agreed with you that our human body is precious and we should practice dharma for the temperoray happiness this life and ultimate bliss next life. Guru Thinley Nguyen Thanh teaches us the easy and simple methods to practice dharma 24 hours per day and we can finish our daily life activities. It is called “practice dharma with joy and equanimity”. We do not get much effort into dharma practice but we can accumulate quickly merit and wisdom as well as get unlimited benefit for ourself and others. These methods are adopted according to Master Marpa’s teachings, as follows: “in addition to metidation, with the actions of standing, walking, laying down, sitting, the yogi practices dharma continuously in the three times, just like the non-stop flowing river. Such  methods of practice are called mind purifying to free from ignorance. No distractions means meditation”
  The Guru Thinley Nguyen Thanh have provided 6 precious methods to disciples and all sentient beings for their ultimate liberation. Here are 6 methods of practicing dharma for those who are busy in daily life:
  1, Eight Ways of Taking Refuge
  2, Non-stop Devotion
  3, Right View with Shining Samadhi (reading discourse and writing comments on chanhtuduy.com)
  4, Bodhichitta Meditation
  5, Lotus Walking Dharani (Six syllabled mantra recitation with footstep)
  6, Yidam Visualization with Five Levels.

  For more understanding about the methods of dharma practice in Song Nguyen Tantra House, please read such Guru’s discourses:
  1, What is Tibetan Yoga (http://chanhtuduy.com/what-is-tibetan-yoga/)
  2, Letter No.134: Let nature take its course (http://chanhtuduy.com/letter-no-134-let-nature-take-its-course/)
  May the Guru live long for the sake of all sentient beings
  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha’s nature.
   
  Om Mani Padme Hum.

 61. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giảng rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu điều thất bại trầm trọng thứ 1 trong 14 thất bại trầm trọng của một đời người mà thánh giả Gampopa đã chỉ ra.
  Nếu không được duyên lành được Thầy nhận là học trò và không được Thầy dạy dỗ thì chắc chắn con không thể biết được sự quý hiếm của thân người quý hiếm, rồi thân người quý hiếm sẽ trờ thành vô nghĩa trong kiếp sống ngắn ngủi này và lại tiếp tục trôi lăn trong vòng tròn sinh tử. Từ khi được Thầy hướng đạo, được Thầy ban cho vị thế của thái tử Pháp vương hòan vũ, được là người con Phật và thực hành Chánh đạo, con luôn cảm thấy tự hào với niềm kiêu hãnh linh thánh và niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật Pháp Tăng, đặc biệt là vào vị Thầy Mật giáo từ bi và trí tuệ với bồ đề tâm không dừng nghỉ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Và những luận giảng của Thầy trong bài giảng này đã giúp bản thân con và bạn đọc hiểu được sự quý báu của thân người thực sự có giá trị khi thực hành theo Chánh pháp; bát phong trần trược chỉ làm con người cột chặt vào nấm mồ sinh tử. Bên cạnh đó, Thầy còn giảng cho chúng con và bạn đọc hiểu rằng: chính thực hành pháp mang lại cho chúng con “an lạc đời này, cực lạc đời sau” khi có được phương pháp thực hành đúng. Câu chuyện “Thiên chủ Đế thích hiện nay xuất thân kiếp trước xa xôi là một bà lão nghèo phát tâm quét dọn, sửa sang miếu tháp thờ Phật. Sau khi mạng chung, bà ấy thác sanh làm thiên đế.” đã minh chứng cho việc thực hành pháp mọi sự hanh thông và chánh pháp chính là xứ sở đầy ngọc báu.
  Nhưng để lấy được châu báu từ xứ sơt đó, để thành tựu thế gian và xuất thế gian thì cần phải có vị hoa tiêu lão luyện, vị Thầy từ bi và trí tuệ với nhiều phương pháp thực hành đúng và phương tiện thiện xảo, dìu dắt học trò thì học trò mới mong viên thành đời đạo song hành.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm dạy dỗ con, nắn dòng để con theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Lưu Ly says:

  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 63. Mật Khánh Tâm says:

  Kính thưa Thầy con đã đọc bài 3: “Đừng trở về tay không” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài rồi ạ

  con cảm tạ công hạnh của Thầy đã chỉ dẫn chúng sanh được khởi hành trên quỹ đạo Chánh pháp

  Nguyện cầu sức khỏe cùng sự trường thọ của Thầy Cô, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Nguyện cầu cho những lỗi lầm của chúng sanh được tịnh hóa để  những lỗi lầm làm bài học cảnh tỉnh cho những chúng sanh khác bơ vơ bên ngoài Chánh đạo

  Nguyện cầu cho những đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu

  OM MANI PADME HUM

 65. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con hiểu được làm người mà không tu học Phật pháp cũng như một kẻ đến xứ sở đầy châu ngọc mà vẫn ra về tay không. Cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Om mani padme hum.

 66. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài viết này, cảm ơn Thầy.

 67. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con suy ngẫm và nhận thấy nếu không tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm thì kể cả khi đã đến được xứ sở đầy ngọc báu rồi chúng con cũng có thể sinh tâm lý ngã mạn, tự tin rằng từ đây ta đã có ngọc báu để sống “giàu sang, yên ấm” mà lơ là việc giữ những tài sản đó bên mình. Để một ngày số ngọc báu có được sẽ hao dần vì sử dụng cho những “kế hoạch ngày mai”, hành trang về Tây phương Cực lạc đã hao dần trong quá trình đó. Trong khi vô thường có thể mang sinh mạng của chúng con đi bất cứ lúc nào. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm và luôn tinh tấn.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải cho chúng con có cơ hội suy ngẫm và biết tận dụng thân người để tu tập chánh pháp, ngõ hầu “không trở về tay không”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 68. Mật Như Niệm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con là Mật Như Niệm ( Nguyễn Thị Nhớ ). Con đã đọc xong bài 3: ” Đừng trở về tay không ” rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài, thông qua lời của thánh tăng Gampopa để cho con hiểu rằng ” Đã làm được người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng “.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 69. Tạ Xuân Tuấn says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Như Phong hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 70. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hiểu được rằng thân người quý hiếm, chỉ có thân người mới có thể tu tập để trở thành Phật và chánh pháp cũng tựa như ngọc báu: “Đã làm người mà không tu tập chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng”. Thân người tuy quý hiếm nhưng cuộc sống cũng ngắn ngủi, mọi của cải vật chất trước kia làm ra cũng không thể đem theo bên mình khi đã trở về trạng thái thân trung ấm, lại lăn lộn trong lục đạo luân hồi không có hồi kết. Cách duy nhất để “an lạc đời này, cực lạc đời sau” chính là tu tập theo đúng chánh pháp và luôn nghe lời vị Thầy dìu dắt mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 71. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Phật Pháp được tôn xưng là chánh pháp vì đó là những giáo điển của Phật đã thuyết giảng, giáo pháp Phật đã chỉ dẫn, kết quả Phật đã chứng minh sống động bằng cuộc đời cao thượng của Ngài, theo thánh tăng Gampopa đề cao. Thánh tăng Gampoppa đã ví chánh pháp giống như 1 xứ sở đầy ngọc, với lòng từ bi, Ngài đã khuyên chúng ta “đừng trở về tay không” vì chỉ có đạo pháp nhiệm màu mới tạo ra công đức và trí tuệ. Nếu được làm người mà tu đúng chánh pháp thì nghiệp nặng tiêu trừ, phước quả nảy sinh, mọi việc đều được hanh thông.

  Con hoan hỉ và cảm tạ Thầy đã huấn thị cho con hiểu giá trị của chánh pháp. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 73. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoa Tâm (Phạm Thị Lành) đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Qua bài viết con nhận ra rằng kiếp này được sinh ra là người thật vô cùng quý báu và đáng trân quý.Hãy dành thân người quý hiếm đó để tu tập chánh pháp.”Đừng trở về tay không” là một lời khuyên tâm huyết tràn đầy từ bi của thánh tăng “Gampopa”.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  ” Om mani padme hum”

 74. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết con thấy được kiếp này làm con người là điều trân quý vô cùng. Làm người có điều kiện để tu tập để giải thoát. Đó là điều mà những cõi giới khác không làm được. Vì thế phải tự biết trân quý bản thân là con người. Nhưng điều thứ hai quan trọng hơn. Khi đã làm người rồi mà lệch lạc lao theo vòng xoáy kim tiền, lợi danh, hơn thua, làm điều xấu tư lợi cá nhân mà không biết tu tập thì là một sai lầm không thể sửa được. Cố gắng tạo ra của cải vật chất, dù là một núi thì khi chết đi rồi, xác thịt chẳng thể cử động, núi của cải ấy cũng chỉ nằm im, chẳng giúp người ta đến với thành phố giải thoát được. Lúc ấy hối hận không thể kịp nữa.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 75. Mật Chân Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy

  Con đọc bài rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ

  Cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh

   

 76. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thân người là một trong 20 điều khó gặp mà kinh “Tứ thập nhị chương, là quý báu bởi vì chỉ có loài người mới hội đủ các điều kiện thuận lợi để tu tập Giải thoát mà các loài khác không có. Qua đây con cảm thấy đệ tử chúng con thật may mắn vì có đầy đủ 8 tự do và 10 thuận cảnh, từ đó có tha lực hộ trì thông qua kênh vận chuyển vị Thầy nhờ tự lực hành pháp.

  Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để không phải trở về tay không sau khi đến đảo châu báu.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 77. Kính bạch Thầy!

  Thánh ngôn: “Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng.” – như là một tiếng sấm cảnh tỉnh giữa trời quang.

  Có nói rằng, nếu so với tổng thể các loài chúng sanh trong lục đạo luân hồi, thì số lượng loài người ví như nắm đất trong lòng bàn tay khi so với đất của Địa cầu. Thế mới biết, thân người quý hiếm biết dường nào!.

  Tuy nhiên, đâu phải người nào cũng đủ căn lành để nhận ra điều này, nhất là khi họ không có một Vị Thầy chân chính, từ bi và trí tuệ hướng dẫn.

  Đúng như Vị Thầy đã viết: “Có người cho rằng “có thực mới vực được đạo”, nếu lo tu đạo thì đời thường lấy gì mà sống? Tụng kinh, niệm chú có sinh ra gạo cơm, tiền bạc được không?” – đây là quan điểm của rất nhiều người khi họ có cái nhìn hạn hẹp về tu hành theo Chánh pháp.  Họ chỉ quan tâm và tin vào những gì hiện hữu, sờ thấy, cân đo đong đếm được mà thôi; họ không cần biết đến quá khứ (tiền kiếp) cũng chẳng quan tâm đến tương lai (hậu kiếp). Những kẻ ấy đâu biết rằng những gì Đức Phật thuyết giảng là chân lý, Ngài thấy sao nói vậy, không tự ý lập ngôn.

  Con nhớ đã đọc đâu đó rằng, trước kia có một vị Quan đại thần nước ta được nhà Vua đề cử qua bên Pháp để làm những việc ngoại giao, quốc sự… Vị Quan sau đó về nước và tâu trước triều đình rằng ông thấy bên nước Pháp người ta thắp đèn mà không cần dùng đến tim đèn cũng như không cần đến dầu lửa, bên đó người ta đi trên những chiếc xe mà không có con ngựa hoặc con trâu kéo phía trước, v.v… Cả triều đình cười ồ lên, cho rằng vị Quan đó bị hoang tưởng, bị bệnh tâm thần. Nhưng thực tế thì sao?

  Cũng vậy, giáo lý Phật đà là những chân lý vũ trụ, dẫu ai đó có tin hay không tin thì những chân lý ấy vẫn tồn tại – giống như Trái đất vẫn xoay quanh Mặt trời.

  Tuy nhiên, có những người “sở hữu 8 tự do và 10 thuận cảnh”, lại tin sâu giáo lý Phật đà, nhưng cũng đành “trở về tay không” vì thiếu tinh tấn, thường giải đãi buông lung, lúc tỉnh lúc mê trước bát phong trần trược.

  Con chợt nhớ đến lời Thầy đã dạy khi có một học trò thỉnh vấn “Kính bạch Thầy, con người được sinh ra để làm gì?” rằng: “Con người được sinh ra để tu tập theo Chánh pháp”. Giờ đây, con càng thấm thía hơn khi đọc những luận giải của Thầy: ““Đừng trở về tay không” là một lời khuyên tâm huyết tràn đầy từ bi của Thánh tăng Gampopa vì sự khẳng định cho chúng ta hiểu ra giá trị làm người đối với Chánh pháp. Đừng nên để “một thất bại trầm trọng” đến với bản thân khi đã hiểu ra cốt lõi của ý nghĩa làm người.”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 78. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài viết của Thầy thân người thật quý giá, được tu tập theo chánh pháp với sự chỉ dạy của Thầy là may mắn của con, đã đến xứ sở đầy ngọc ngà châu báo mà về tay không thật là thất bại trầm trọng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp lợi lạc. Thông qua bài giảng của Thầy con hiểu thêm được có được thân người là quý hiếm vì chỉ có con người mới đủ điều kiện để tu tập Chánh pháp. Thật là tiếc cho những chúng sanh có được thân người nhưng không tu tập theo Chánh pháp như đi đến xứ sở đầy ngọc ngà châu báu mà về tay không, đây là thất bại trầm trọng như lời dạy của Thánh tăng Gampopa.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường tồn của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện tất cả chúng sanh được soi rọi bởi ánh sáng của Phật pháp.

  Om Mani Pame Hum

 80. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết rồi thưa Thầy.

  Con cảm tạ Thầy đã  giảng dạy và phân tích  để cho chúng con hiểu hơn  về ý nghĩa ” Đã được thân người quý hiếm mà không tu tập cũng giống như người đến xứ sở đầy ngọc báo mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng ” của thánh giả Gampopa. Vì chỉ có thân người mới tu được còn loài khác thì không tu được, tu tập phật pháp là mình tu lợi cho mình và thoát khỏi luân hồi sanh tử thì không còn khổ đâu  và trái sanh nữa,được về cõi phật thì nơi đó cbir có hạnh phúc miên viễn mà thôi. Khi có được thân người thật là quý hiếm như rùa mù 100 năm lọt vào bọng cậy. Con cảm tạ Thầy đã luận giải bài pháp này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tát cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất  cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật  tánh. Om Ah Hun!

 81. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài giảng Đừng trở về tay không của Thầy ạ. Con tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con về Thất bại thứ nhất: Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đó là thất bại trầm trọng. Qua bài giảng của Thầy, con hiểu được giá trị của cuộc sống con người chính là cơ hội được tu tập Chánh pháp. Chánh pháp là một kho báu tri thức khổng lồ mà cả kiếp người cũng không thể tìm hiểu hết được  nên một ngày con sống mà không tu tập là sống lãng phí một ngày.

  Con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sinh.

  Mô Phật.

 82. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Đọc từng lời Thầy viết con thấy quý báu biết bao. Từ những lời giảng dạy của Thầy, con hiểu được rằng bản thân mình sinh ra là kiếp con người đó là điều may mắn vô cùng. Con người có nhiều điều kiện hơn để tu tập giải thoát so với các loài khác.Bởi vậy” đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở đầy ngọc báu mà trở về tay không. Đó là một thất bại trầm trọng.”

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.

  Om mani padme hum

 83. Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ đọc bài của Thầy và cảm thấy thật may mắn khi có được thân người quý hiếm, được gặp chánh pháp và làm đệ tử Thầy, vị Đạo sư Mật giáo nên luôn tỉnh thức tu tập theo lời dạy của thánh tăng Gampopa “Đã được làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở ngọc báu mà trở về tay không. Đây là một thất bại trầm trọng”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 84. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

 85. Lã Văn Chinh says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rùi ạ.

  Con cảm ơn THầy.

 86. Thuan Dinh says:
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài và hiểu rằng con đã đến được kho báu và con cố gắng không trở về tay không ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Om mani Padme hum

 87. Hạnh Dung says:
  Thưa Thầy!

  Con đã rất may mắn và hạnh phúc được đọc qua bài viết ”đừng trở về tay không ”của Thầy.

  Đời người dẫu biết là sinh lão bệnh tử, ai trong mỗi chúng ta rồi cũng phải đi đến con đường ”ra đi” ấy!  Đề tài nghe buồn nhưng con cảm ơn Thầy đã dạy bảo chúng con những cái nhìn xa về tương lai, như bản thân phải cố gắng gặt hái nhiều  thành quả tốt chớ đừng để trở tay không.

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô và quý đạo hữu vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Thành tâm cầu nguyện tất cả chúng sanh cố gắng tu học chánh Pháp, chánh đạo thành tựu ”Đừng trở về tay không”

  Om mani padme Hum!

 88. Bùi Tất Sơn (Mật Từ Quang) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 89. Mật Diệu trang says:
  Kinh bạch THẦY.

  Con đa đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  OM MA NI PADME HUM

 90. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài phân tích của vị Thầy về thất bại trầm trọng  khi “đã làm người mà không tu tập Chánh pháp cũng giống như một người đến xứ sở ngọc báo mà trở về tay không”.

  Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật đã dạy “thân người quí hiếm “ như  “rùa mù lọt bọng cây”. Con hiểu được rằng thân người chỉ quí hiếm khi họ biết tu tập, khi họ biết trân quí cơ hội này mà không phải phí hoài cho những ảo vọng tiền tài, công danh, cũng như những dự định vào ngày mai trong cuộc sống vô thường này. Con hiểu được thân người quí hiếm khi biết tu tập chúng con sẽ được lên cõi cao, còn nếu buông lung phóng dật chỉ có 3 cõi dưới đang chờ đợi. Dụ như làm người là cùng lên máy bay, nhưng nếu con luôn tích tập gia tài (thất thánh tài), con sẽ có đủ tài lực để mua và ngồi hạng thương gia, còn tiêu xài hoang phí hay không biết tích tập thất thánh tài, con chỉ được ngồi ở hạng phổ thông hoặc là ghế cuối…

  Với hình ảnh so sánh chúng sanh “đến được đảo châu báu nhưng lại về tay không” thật là một sự từ bi của Ngài Gompopa đã đánh thức chúng sanh về giá trị của Chánh Pháp. Bao nhiêu duyên hy hữa chúng trò mới được là người, còn tự lựa chọn con đường tu tập cho bản thân hay không là do chính bản thân chúng trò  chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm và theo học  một vị Thầy của đời mình để được biết chánh pháp, để biết nhặt kim cương từ đảo châu báu về.  Nếu không, thì việc là người của chúng con chỉ như là cuộc dạo chơi trên đảo châu báu, nhưng vì lười biếng, vì buông lung, không tỉnh thức. Mà  khi ra về chẳng có gì mang theo dụ cho việc sang cửa tử, trong thân trung ấm chi đơn độc 1 mình đối mặt với nghiệp lực.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 91. Dung Nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ạ. Con cảm ơn Thầy!

  Con nguyện cầu tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Um Mani Padme Hum.

 92. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết: “Đừng Trở Về Tay Không” Bài 3 “14 Thất Bại Trầm Trọng”.

  “ĐÃ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI MÀ KHÔNG TU TẬP CHÁNH PHÁP CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI ĐẾN XỨ SỞ ĐẦY NGỌC BÁU MÀ TRỞ VỀ TAY KHÔNG ĐÂY LÀ MỘT THẤT BẠI TRẦM TRỌNG”

  Thất bại theo ý nghĩa của người thế gian là không đạt được những gì mong muốn, nói đơn giản là trắng tay.Nhưng theo quan niệm Phật giáo thất bại là không mang lại lợi lạc cho con đường đến với hành trình giải thoát,thậm chí dẫn đến sai lệch Chánh pháp.Thế nên thánh Tăng Gampopa đã thấu suốt giá trị con người, ngài đau lòng khi nhận thấy chúng sanh phí phạm đời người vào những “kế hoạch ngày mai” để mong được danh lợi mà rốt cùng đến cửa tử cũng không mang theo được gì,cánh cửa tử mở ra nhưng con đường đến nơi thành phố Giải thoát không làm sao bước đến được. Đó là thất bại của người học Phật, tu Phật.Không chỉ đau lòng vì thất bại của chúng sanh ngài còn nhấn mạnh “trầm trọng”, có nghĩa là một thất bại dẫn đến tiêu vong, không còn cơ hội để sửa sai.Bởi vì chúng sanh tùy theo nghiệp mình gây tạo ra thiện hạnh hay ác hạnh mà thác sanh vào 6 nẻo luân hồi là địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh,người,thần,trời.

  Theo lời dạy của thánh tăng Gampopa làm sao để tránh được “thất bại trầm trọng” đây? Phải tu tập Chánh pháp.Chánh pháp tạo ra công đức và trí tuệ là hai món tư lương cần và ắt đủ để chúng sanh bước đến thành phố Giải thoát , Phật quốc.Chánh pháp không dành cho loài Trời,loài A tu la, loài Quỷ, loài súc sanh, mà chỉ dành cho loài người.Loài người có nhiều điều kiện thuận lợi để tu tập Giải thoát mà các loài kia không có được.Thân người thật quý hiếm để tu tập Chánh pháp.

  Kính Bạch Thầy,thật may mắn cho chúng con được duyên lành đến với Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy từ bi đã dìu dắt bằng phương tiện thiện xảo khai thị cho chúng con có được trí tuệ và thực hành Du già Thanh trí để mỗi huynh đệ có được công đức dày mỏng tùy theo duyên nghiệp của mỗi người.Đó là chúng con đã tu tập Chánh pháp.Như lời vị Thầy đã dạy một khi người tu đúng Chánh pháp thì nghiệp nặng được tiêu trừ, phước quả nảy sinh từ đó sung túc đúng như lời tôn giả Zopa khẳng định “Thực hành pháp mọi sự sẽ hanh thông.Không thực hành pháp mọi sự trở nên rắc rối.”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om nami padme hum

 93. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 94. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 95. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài 3. ” Đừng Trở Về Tay Không ” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải, lời của thánh Tăng GAMPOPA, để chúng con không rơi vào thất bại trầm trọng của một đời người “trầm trọng”, có nghĩa là một thất bại dẫn đến tiêu vong, không còn cơ hội để sửa sai?. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con luôn chú tâm tỉnh thức về hành vi thân, ngữ, tâm đúng theo vĩ đạo chánh Pháp.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ. Con mong mình hướng đến những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp. Con mong được đọc thêm nhiều bài viết của Thầy.

  Con cảm ơn Thầy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status