Jul 21, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 58 Comments

BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ

BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH BÀI 2: ẨN TÀNG VI TẾ TRONG NGUYÊN TỐ THÔ Bài 3: UY LỰC THÔ VÀ TẾ Bài 4: THẦN LỰC TỪ NGUYÊN TỐ TINH TÚY Bài 5: GIỮ TÂM QUÂN BÌNH, THÁI ĐỘ HÂN THƯỞNG  Bài 6: KẾT NỐI VỚI NĂNG LƯỢNG THANH TỊNH  CẢM NIỆM VỀ NGUYÊN TỐ TRONG TU PHÁP MẬT TÔNG Mô Phật, Từ bài viết của Thầy, con muốn nhắc lại vài câu chuyện sau: Có thể nhiều người đã biết về những chuyện này từ nhiều nguồn khác nhau, ở đây xin sử dụng theo tài liệu từ trang http://nangluongcuocsong.com.vn, chúng ta được biết: “Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie Detector hay Polygraph, máy này có thể phát hiện những thay đổi về mạch đập, những bất thường của nhịp thở


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status