Nov 10, 2017

Posted by | 3 Comments

THE FOUR NOBLEST THINGS IN THIS WORL...

THE FOUR NOBLEST THINGS IN THIS WORLD

Dear respected Dhamma Guru, Thank you for your another meaningful lesion,...

Oct 22, 2017

Posted by | 42 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết g...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2017/10/Thoai-37.m4a Bài liên quan:...

Oct 14, 2017

Posted by | 54 Comments

Thầy Thinley Nguyên Thành: LÁI XE Ô ...

Thầy Thinley Nguyên Thành: LÁI XE Ô TÔ THÌ DỄ LÁI VÒNG XOAY LUÂN HỒI THÌ KHÓ (Bài mở)

Trời bây giờ vẫn chưa đến cuối thu, nhưng lá ngoài đường đã nhuộm vàng phố...

Oct 10, 2017

Posted by | 8 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: “...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: “THẦY ƠI” HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG (Bài mở)

Không đến được nơi ngọn nguồn của ánh sáng (trí tuệ nhận thức chân lý) , ta...

Oct 10, 2017

Posted by | 37 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: HẠNH PH...

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: HẠNH PHÚC Ở TRONG TẦM TAY NHỜ HIỂU BIẾT CHÂN THẬT (Bài mở)

Hôm nay tình cờ gặp lại người bạn cũ cùng ngồi trò chuyện hỏi thăm nhau tôi...

Oct 8, 2017

Posted by | 41 Comments

Đạo sư Thinley – Nguyên Thành ...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2017/10/Ba-truc-thoi-gian.mp3...

DMCA.com Protection Status