Jul 24, 2017

Posted by | 9 Comments

About the Real of Demons – Les...

About the Real of Demons – Lesson 9: NEED TO DETERMINE BY RIGHT VIEW (Cần minh định theo chánh kiến)

About the Real of Demons Lesson 9: Need to determine by right view In lesson...

Jul 22, 2017

Posted by | 58 Comments

Thư từ sân bay Ngưỡng Quang (Miến Đi...

Thư từ sân bay Ngưỡng Quang (Miến Điện): HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TRONG BỘ ÁO THẦY TU

Cuối cùng tôi cũng đến sân bay sớm hơn giờ cất cánh vì chuyến bay bị hoãn lại...

Jul 20, 2017

Posted by | 22 Comments

Letter from Australia: A FEW THOUGHT...

Letter from Australia: A FEW THOUGHTS ABOUT THE MANTRA (Cảm niệm về thần chú)

Dear Holy Guru these are my humble thoughts in relation to your teaching ‘One...

Jul 20, 2017

Posted by | 45 Comments

Thư nước Úc: CẢM NIỆM VỀ THẦN CHÚ...

Thư nước Úc: CẢM NIỆM VỀ THẦN CHÚ

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con có được cơ...

Jul 20, 2017

Posted by | 11 Comments

Letter from airport: THE BUDDHIST MA...

Letter from airport: THE BUDDHIST MASTER OR THE TOUR GUIDE? (Hướng dẫn viên du lịch trong bộ áo thầy tu)

Letter from airport: the Buddhist master or the tour guide? Finally I am...

Jul 17, 2017

Posted by | 20 Comments

Letter from India: THE STORY ABOUT A...

Letter from India: THE STORY ABOUT A RAT AND TWO PIECES OF CLOTH (Câu chuyện về con chuột và mảnh vải)

Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji. I am delighted...

Jul 17, 2017

Posted by | 69 Comments

Thư Ấn Độ: CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT V...

Thư Ấn Độ: CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT VÀ MẢNH VẢI

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý, Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của...

Jul 16, 2017

Posted by | 8 Comments

About the realm of demons – Le...

About the realm of demons – Lesson 3: THE DIFFERENCE BETWEEN DEMONS AND THE DEAD’S SOULS (Sự khác biệt giữa vong hồn và quỷ thần) 

  Sometimes tricks resulted from majestic demons’ piracies confused...

Jul 16, 2017

Posted by | 6 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 12...

About the Realm of Demons: Lesson 12: PREVENTION IS BETTER THAN CURE (Phòng bệnh hơn chữa bệnh)

Lesson 11 unveiled trickeries in spiritual activities that leave...

Jul 15, 2017

Posted by | 33 Comments

Thư Ấn Độ: C H Lakshminarayan cảm th...

Thư Ấn Độ: C H Lakshminarayan cảm thức về Chanhtuduy.com

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý, Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của...

Jul 15, 2017

Posted by | 11 Comments

Letter from India: A few thoughts of...

Letter from India: A few thoughts of C H Lakshminarayan about Chanhtuduy.com (C H Lakshminarayan cảm thức về Chanhtuduy.com)

Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.  The phrase,...

Jul 15, 2017

Posted by | 6 Comments

COUTER-ARGUMENT WITH DR. THICH NHAT ...

COUTER-ARGUMENT WITH DR. THICH NHAT TU – ARTICLE NO. 2 (Đối luận với TS Thích Nhật Từ bài 2)

Introduction: Recently, there has been a reader named “Truong” who wrote a...

Jul 14, 2017

Posted by | 14 Comments

FEW WORDS TO NEERAJKUMAR SUMARA (Nói...

FEW WORDS TO NEERAJKUMAR SUMARA (Nói với đạo hữu Neerajkumar Sumara)

Dear Neerajkumar Sumara, I am glad to read your writing. The teachings you...

Jul 14, 2017

Posted by | 32 Comments

NÓI VỚI ĐẠO HỮU NEERAJKUMAR SUMARA...

NÓI VỚI ĐẠO HỮU NEERAJKUMAR SUMARA

Đạo hữu Neerajkumar Sumara quý mến Tôi hoan hỷ với những dòng cảm niệm của...

Jul 12, 2017

Posted by | 5 Comments

Letter from India: THE BUDDHIST ON M...

Letter from India: THE BUDDHIST ON MY VIEWPOINT (Người Phật tử trong cách suy nghĩ của con)

Dear Respected Dhamma Guru, Thank you so much for this wonderful guidance....

Jul 12, 2017

Posted by | 37 Comments

Thư Ấn Độ: NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH ...

Thư Ấn Độ: NGƯỜI PHẬT TỬ TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CON

Kính bạch Đạo sư tâm linh tôn quý, Con cảm tạ ơn Thầy vì những lời chỉ dạy...

Jul 12, 2017

Posted by | 4 Comments

做福多得少福 (Làm phước nhiều được ít phướ...

做福多得少福 (Làm phước nhiều được ít phước)

做福多得少福 每個人都可以造福按自己的能力。很多宗教基礎做福於每次救濟災難受害者,疫病,深厚精神 “葉子保護某些破爛”,“縐佈渲染鏡台…”...

Jul 11, 2017

Posted by | 55 Comments

NÓI VỚI KẺ THÙNG RỖNG KÊU TO...

NÓI VỚI KẺ THÙNG RỖNG KÊU TO

Dân gian có câu rằng “thùng rỗng kêu to”. Thành ngữ này với nghĩa đen dễ nhận...

Jul 11, 2017

Posted by | 7 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 6:...

About the Realm of Demons: Lesson 6: IDENTIFYING AND PREVENTING DEMONIC POSSESSION (Nhận biết và đối trị)

  In the article “Possessed by the demon “, Mat Thuy mentions the...

Jul 11, 2017

Posted by | 8 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 5:...

About the Realm of Demons: Lesson 5: BELIEVE BUT DO NOT UNDERSTAND MEANS TO DEFAME DHARMA  (Tin mà không hiểu tức là phỉ báng chánh pháp)

About the Realm of Demons: Lesson 5: Believe but do not understand means to...

Jul 10, 2017

Posted by | 27 Comments

Lại nói về KIA Trường Hải: TẶNG 8 CH...

Lại nói về KIA Trường Hải: TẶNG 8 CHỮ T CHO MỘT HÃNG TỆ

Mô Phật! Mật Hạnh Giác hoan hỷ đạo huynh Mật Linh Nguyên đã có bài viết tiếp...

Jul 10, 2017

Posted by | 43 Comments

Lại nói về Thaco Trường Hải: CON MẸ ...

Lại nói về Thaco Trường Hải: CON MẸ ĐẺ RA NHƯNG KHÔNG PHẢI CHÁU BÀ NGOẠI!?

Mô Phật! Cảm ơn đạo huynh Mật Linh Nguyên đã có bài viết về câu chuyện trời...

Jul 10, 2017

Posted by | 7 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 2:...

About the Realm of Demons: Lesson 2: REINCARNATED OR POSSESSED? (Đầu thai hay Quỷ nhập?)

About the Realm of Demons: Lesson 2: REINCARNATED OR POSSESSED? (Đầu thai hay...

Jul 9, 2017

Posted by | 13 Comments

About the Realm of Demons: Lesson 1:...

About the Realm of Demons: Lesson 1: WHO IS A DEMON? (Ma quỷ là ai?)

About the Realm of Demons: Lesson 1: who is a demon? Many people have...

Page 4 of 20« First...23456...1020...Last »
DMCA.com Protection Status