Nov 14, 2020

Posted by in Giáo điển | 62 Comments

RỒNG GIẢ, QUỶ THẬT

Kính bạch Thầy!
Con đã đọc bài viết của huynh Cao Diệu Mật Thủy nói với Trương Thanh Long: Mặt nạ tâm thức sao rớt nhanh quá vậy?
Con tự hỏi sao trên đời này có loại người tráo trở, lật lọng, “ăn cháo đá bát” , “ vong ơn, bội nghĩa” như vậy nhỉ? Nhưng nhớ đến bài viết của Thầy về quỷ mang thân người con, quỷ gá vào tâm người nên con có câu trả lời họ là quỷ chứ không phải là người. Bởi vì sao?
Khi có duyên lành được gặp Thầy qua sự trải nghiệm, cảm niệm bằng mắt thấy, tai nghe và tiếng nói từ tâm tha thiết của Mật Huấn (Trương Thanh Long) ( lúc đó ai cũng thấy Trương Thanh Long mắt còn sáng, trí não bình thường, thần kinh vẫn ổn định ) đã hạnh phúc, hoan hỷ xúc động mà  viết lên dòng chữ vẫn còn in đậm trên chanhtuduy.com như sau:
“Con đã đọc bài của Thầy và luôn cảm niệm về duyên lành sâu dày mà may mắn được làm học trò của Thầy.”“ Chúng con may mắn được làm học trò của Thầy với phương pháp truyền thụ bi mẫn phù hợp với tính “quốc độ”, tính dân tộc, tính thời đại, giáo điển và giáo pháp song hành nên chúng con không giống như “ Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình”

May mắn được làm học trò của Thầy

“Con hoan hỷ vì may mắn có được thân người quý hiếm và được làm học trò Thầy để có pháp tu tập để giải thoát.”


“Con xin tán thán công đức vô lượng của Thầy không mệt mỏi trên con đường truyền chánh pháp và cầu mong ngày càng có nhiều thiện trí thức ủng hộ việc làm của Thầy.”

” Chúng con may mắn được làm học trò của Thầy, một Đạo sư Mật giáo  trí tuệ uyên thâm với những pháp tu đơn giản phù hợp với mọi đối tượng, những lợi lạc vô song”

Chúng con may mắn được làm học trò của Thầy, một Đạo sư Mật giáo  trí tuệ uyên thâm với những pháp tu đơn giản phù hợp với mọi đối tượng, những lợi lạc vô song

“ Con ghĩ không chỉ học trò chúng con mà tất cả những ai yêu nước khi đọc bức tâm thư của Thầy đều xúc động, hoan hỷ và tán thán việc đả phá mê tín tà kiến của Thầy”
“Nhờ may mắn trong kiếp này mà con được gặp chánh pháp được làm học trò của Thầy nên hiểu được thân người là quý báu mà lo tu tập để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử và biết được “ THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN. Con xin cảm tạ ân đức của Thầy”
“ Con tin Thủ tướng sẽ xúc động với mục đích Bồ đề tâm với tinh thần đền đáp ơn Tổ quốc với khí độ đả tà xây chánh vì lới lạc quần sanh của Thầy

Con tin Thủ tướng sẽ xúc động với mục đích Bồ đề tâm với tinh thần đền đáp ơn Tổ quốc với khí độ đả tà xây chánh vì lới lạc quần sanh của Thầy

“ Con rất hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy , Thầy luôn trăn trở nghĩ đến việc cứu chúng sanh khỏi vô minh nên đã tạo ra căn phòng “Duy Ma Cật thời @” để ngày càng có nhiều người biết đến pháp và tu tập dễ dàng nhưng hiệu quả”
“ Đệ tử chúng con hàng ngày đều được tiếp cận với xá lợi pháp thân của Thầy qua trang mạng chanhtuduy.com”
“ Hàng ngày được an lạc trong việc thực hành những gì Thầy dạy, con luôn cảm niệm ân đức của Thầy”
“Kính bạch Thầy!
Đọc thư của Thầy, trong lòng con cảm thấy rất kính trọng và nể phục về quyết định 9 năm về trước của Thầy; trong cuộc sống ngày nay không dễ gì tìm được một người dám từ bỏ cuộc sống ổn định tại thành phố để về núi rừng thanh vắng, thiếu thốn đủ bề để tu tập.
Chỉ có hiểu rỡ về sự vô thường, về luật nhân-quả, và niềm tin kiên định vào giáo pháp Mật Tông Tây Tạng dành cho cư sĩ mà Thầy đã quyết định về núi rừng thanh vắng, tránh xa thế sự tu tập để ngày nay có được một Mật Gia Song Nguyễn và một đạo sư chân chính mà chúng con may mắn được làm đệ tử.”

“Bằng lòng từ bi và những trải nghiệm trong tu tập, Thầy đã hướng dẫn chúng con phương pháp đơn giản, dễ tu nhất để có thể “An lạc đời này – Cực lạc đời sau”.Chúng con xin cảm tạ ân đức của Thầy!”

Trong con rất kính trọng và nể phục Thầy, …Bằng lòng từ bi và những trải nghiệm trong tu tập, Thầy đã hướng dẫn chúng con phương pháp đơn giản, dễ tu nhất để có thể “An lạc đời này – Cực lạc đời sau

 

“Mật Huấn cũng xin tán thán công đức to lớn của các đạo huynh đã lập ra trang web chanhtuduy.com này để các đạo hữu, bạn đọc có duyên lành lướt qua trang web này sẽ có thêm kiến thức tâm linh chánh pháp không dễ gì có được và những ai đang tìm kiếm chánh pháp và minh sư thì Thầy chính là bậc đạo sư chân chính khó tìm ơ đời này; pháp liệu của Thầy thật là tinh tuý cô đọng phù hợp với mọi căn cơ nhất là căn cơ chậm lụt như Mật Huấn.”

Thế nhưng khi bị ra khỏi Mật Gia vì cái ngã của họ bị chạm tới, cái danh, cái lợi bị ảnh hưởng, tâm sân hận nổi lên vô cớ đã làm cho Trương Thanh Long mắt bị mờ, trí mất, dây thần kinh bị chập mạch nên từ một vị Thầy tôn quý chuyển sang gọi bằng “hắn”, “ thằng” “mày” “nó” . Từ một vị Thầy công đức vô lượng, từ bi và trí tuệ, ” một đạo sư chân chính” đến mức ” Con tin Thủ tướng sẽ xúc động với mục đích Bồ đề tâm với tinh thần đền đáp ơn Tổ quốc với khí độ đả tà xây chánh vì lợi lạc quần sanh của Thầy”, “ Con rất hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy , Thầy luôn trăn trở nghĩ đến việc cứu chúng sanh khỏi vô minh nên đã tạo ra căn phòng “Duy Ma Cật thời @” để ngày càng có nhiều người biết đến pháp và tu tập dễ dàng nhưng hiệu quả” , “Thầy chính là bậc đạo sư chân chính khó tìm ơ đời này; pháp liệu của Thầy thật là tinh tuý cô đọng phù hợp với mọi căn cơ nhất là căn cơ chậm lụt như Mật Huấn.”, “Đao sư Mật giáo  trí tuệ uyên thâm với những pháp tu đơn giản phù hợp với mọi đối tượng, những lợi lạc vô song” ,  thì giờ đây trong mắt con quỷ sân hận điên cuồng biến thành “hắn là đại tà kiến”, “ tâm độc ác dấu sau cái mồm từ bi mà luôn nói người khác là tà kiến”. “ Hắn là thầy tà kiếm tiền” và goị người đạo huynh trước đây của mình là “con chó”

Gọi Thầy bằng “hắn”, “ thằng” “mày” “nó”

Trong mắt và tâm tà của con quỷ đã biến vị Thầy chính là bậc đạo sư chân chính khó tìm ơ đời này thành “hắn là đại tà kiến”, “ tâm độc ác dấu sau cái mồm từ bi mà luôn nói người khác là tà kiến”. “ Hắn là thầy tà kiếm tiền” và goị người đạo huynh trước đây của mình là “con chó”

Khi còn ở Mật Gia Mật Huấn đã chia sẻ ” Con đã đọc  bài dọn rác tâm thức của Thầy và cảm thấy rất hoan hỷ vì nghĩ thời gian trước khi được may mắn làm học trò của Thầy thỉnh thoảng trong lòng con cũng rất phiền não vì  thấy tâm mình đầy tính xấu: Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến nhưng hoàn toàn bất lực không có phương pháp đối trị. Nhưng từ khi được làm học trò của Thầy với những lời giáo huấn bằng phương pháp tu tập  được Thầy dạy, con thấy việc dọn rác tâm thức trở lên dễ dàng”. Như vậy chính ông Long tự nhận mình là tà kiến và đầy ngũ độc đó  chính là đặc tính của quỷ đã có sẵn trong tâm trí và máu thịt của ông ta. Chỉ khi được là học trò và được Thầy sự chỉ dạy những phương pháp đối trị ông ta mới giảm dần tính quỷ. Nhưng vì không tinh tấn hành pháp và sùng kính Đạo sư thì làm sao có tha lực hộ trì và chuyển hóa tâm. Vì vây bản tính quỷ làm sao giảm bớt được mà còn gia tăng.

TTL Tự nhận “thấy tâm mình đầy tính xấu: Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến nhưng hoàn toàn bất lực không có phương pháp đối trị. Nhưng từ khi được làm học trò của Thầy với những lời giáo huấn bằng phương pháp tu tập  được Thầy dạy, con thấy việc dọn rác tâm thức trở lên dễ dàng”

Kính bạch Thầy! Những điều  tráo trở, lật lọng, ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa” trên đã chứng minh đó đích thực là quỷ chứ không phải người, cũng không phải rồng xanh. Còn những đặc tính nổi bật nữa của quỷ  con xin trình bày phần tiếp theo!
Cầu nguyện chúng sanh có tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
Om Ma Ni Pad Me Hum

Đệ tử Cao Diệu Mật Viễn


Các bài liên quan:

1, Cao Diệu Mật Thủy nói với Trương Thanh Long: MẶT NẠ TÂM THỨC SAO RỚT NHANH QUÁ VẬY?

2, RỒNG GIẢ, QUỶ THẬT

3, ĐÚC KẾT SAU 25 NĂM KHẢO SÁT, KHẢO CỨU, THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG VÀ CÓ HIỆU QUẢ SAO LẠI GỌI LÀ “ ĂN CẮP”?

4, NÓI VỚI RỒNG XANH BẠC MÀU VÀ RỤNG RÂU VÌ….

5, , CÚ VỌ SAO CÓ THỂ GIỐNG PHƯỢNG HOÀNG?


Các bài liên quan khác

1, Thư gửi các trò số 318: AI NỖI NIỀM ĐÂY NHỈ?

2, Thư gửi các trò 319: QUỶ MANG THÂN NGƯỜI CÓ CHÁNH KIẾN KHÔNG?

3, Thư gửi các trò 320: ĐỖ ĐẠT VÌ KHÔNG ĐỔ THỪA

4, Thư gửi các trò 321: Lại nói về tính quỷ: THẤY NGƯỜI SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ

5, NÓI VỚI KẺ ” ĂN CHÁO ĐÁ BÁT”

6, Thư gửi cho kẻ lạc nhịp bên kia bờ đại dương và kẻ lặn dưới đáy bùn, núp sau bụi cây trong mãnh đất tà kiến: KẺ NGU XƯNG MÌNH TRÍ LÀ ĐÓ ĐÓ CHỚ AI NỮA?

7, Thư Sài Gòn: HÃY DỪNG LẠI! ĐỂ CÒN GIỮ ĐƯỢC CHÚT HƯƠNG CHIÊN ĐÀN.

 

 1. Cao Diệu Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài chia sẻ này của đạo huynh Mật Viễn rồi ạ.
  Bao dấu tích còn lưu lại nơi đây những lời tán thán vị Thầy, tán thán giáo pháp trong bao ngày tháng của tên Trương Thanh Long mà phút chốc đã đổi thay thành những lời thóa mạ, thô tục, vong ân bội nghĩa đến tận cùng. Bản chất đảo lường của loài quỷ thật đáng khinh bỉ, đáng tránh xa… Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đất nước tránh được thẩm họa thiên tai, mọi khó khăn sẽ qua nhanh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum

 2. Cao Diệu Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài chia sẻ này của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn và qua đó thấy được những hành trạng của loài quỷ ở Trương Thanh Long: nịnh bợ, lật lọng, và vong ân. Những lời thóa mạ hôm na chỉ càng tố giác cho bản chất tiểu nhân không thay đổi của ông ta. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ và đất nước Việt Nam nhanh chóng vượt qua thiên tai.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng, từ nay không ai tin TTL và ngay cả người trong bọn họ đã lên tiếng về chính nó rồi!

 3. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn. Con tán thán thiện hạnh chia sẻ bài viết của huynh. Qua đó để chúng con thấy được bộ mặt thật của tên trương thanh long. Từ những bút tích còn lưu lại trên trang chanhtuduy.com và những lời lẽ thô tháo mất dạy tột cùng trong những tin nhắn hiện tại trên Zalo của tên trương thanh long, thì hắn quả là “đệ nhất của sự tráo trở”. Trạng thái quay ngoắt 180 độ của hắn, từ một vị Thầy hội đủ từ bi, trí tuệ với công ơn ngút ngàn, bởi đã lôi hắn ra khỏi vũng bùn tà kiến mà hắn từng mang ơn, tán thán đến tận mây xanh, bỗng nhiên trở thành một người tầm thường trong mắt hắn với những danh xưng không thể thô tháo, mất dạy hơn như”hắn”,”thằng”,”mày”,”nó”, rồi “Thầy tà” thì đó quả đúng là hành trạng tráo trở, đảo lường chỉ có ở loài quỷ, đã được Thầy phân tích trong bài viết “quỷ mang thân người” gần đây và nhiều những bài “quỷ sự “khác.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đóng cánh cửa vào các cõi giới thấp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho đất nước sớm khắc phục được hậu quả của thiên tai.
  Cầu cho dịch bệnh covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trương Thanh Long đã từ lâu như vậy rồi! Thầy khâm nhẫn chỉ mức độ thôi! May mà hắn rời sớm, nếu không tính quỷ của nó làm bẩn diện mạo Mật gia!

 4. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 5. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn rồi ạ. Bài viết với những chứng cứ không thể chối cãi cho sự vô ơn, tráo trở của con rồng giả, quỷ thật. Những bằng chứng còn tố cáo hắn không hề có sự chuyển hóa tâm sau bao năm được tu học với vị Thầy. Những lời tán dương kia hóa ra là khua môi múa mép. Chắc hẳn TTL muốn làm Đề Bà Đạt Đa thời hiện đại. Thật đáng thương hại cho ông ta đang chiêu cảm cảnh giới địa ngục ngay hiện kiếp và làm con dân cõi đó trong tương lai mà không nhận ra, cứ tiếp tục đào hố chôn mình chứ chẳng ngóc đầu lên được với thiên hạ.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài. Đệ cầu nguyện huynh tinh tấn thực hành Pháp và thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Con cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ. Cầu nguyện cơn bão sẽ mau chóng tiêu tan và mọi khó khăn thiên tai sẽ nhanh chóng được khắc phục.
  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ. Con xin tán thán bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Viễn.
  Những bằng chứng rõ ràng trong bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Viễn đã cho chúng con thấy rõ hơn sự vong ân bội nghĩa, tráo trở, lật mặt của con quỷ mang thân người Trương Thành Long. Qua đây con cũng thấy rằng quỷ dạng người thật sự rất ghê tởm, sau bao nhiêu bài viết từ vị Thầy và các huynh trong Mật Gia ông ta không có chút suy ngẫm nào cho hành động vô ơn của mình, ngược lại tâm sân hận của ông ta càng nổi lên một cách điên cuồng, lời nói và hành vi như kẻ mất trí. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ , cầu nguyện huynh viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 7. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ bài viết của huynh Cao Diệu Mật Viễn. Qua bài chia sẻ con thấy được bộ mặt giả tạo, lật lọng của Nguyễn Thanh Long. Khi còn là người của Mật Gia Song Nguyễn thì muôn lời ngợi khen đến vị Thầy. Khi quay mặt đi thì lộ nguyên hình của 1 con quỹ dữ đầy ngu xuẩn và ngông cuồng. Không thể tin được Trương Thanh Long có thể thay đổi 360 độ để dùng nhiều từ ngữ xúc phạm đến vị Thầy, thật đáng sợ. Cầu nguyện Trương Thanh Long sớm ngày nhận ra lỗi lầm và giác ngộ để không lúng sâu rồi đoạ địa ngục.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 8. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Viễn rồi thưa Thầy!
  Qua bài viết với đầy đủ bằng chứng của huynh Mật Viễn đã cho bạn đọc thấy rõ bộ mặt thật của Trương Thanh Long như thế nào. Con cầu nguyện cho Trương Thanh Long sớm dừng lại ác nghiệp để còn được lưu giữ lại cho mình một chút hương chiên đàn.
  Cảm ơn huynh Mật Viễn đã viết bài tác pháp chiếu quang, cầu nguyện cho huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.
  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đất nước sớm vượt qua thiên tai địch họa.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã tác pháp chiếu quang chỉ ra sự lật lọng, phản bội, vô ơn mang đậm bản chất loài quỷ của Trương Thanh Long.
  Với những lời tán thán, ca ngợi vị Thầy đến tận mây xanh của Trương Thanh Long còn lưu trên chanhtuduy, mới đọc qua con lầm tưởng ông ta là một đệ tử thuần hành với lòng sùng kính Đạo sư đúng mực. Vậy mà khi bị tẩn xuất khỏi Mật gia ông ta liền tráo trở phủ nhận mọi công ơn của vị Thầy, còn buôn lời thô thiển gọi ân sư của mình bằng ” hắn, nó, mày…” nhằm xúc phạm và thóa mạ vị Thầy.
  Qua đó chúng con thấy được, đúng là bản chất của loài quỷ chỉ biết gây hại, không bao giờ biết ơn người khác, sẵn sàng phản bội khi dụng chạm đến quyền lợi ngã ái của họ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện Thầy sẽ vượt qua mọi khó khăn.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 10. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Rồng giả, quỷ thật” của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn rồi ạ.

  Con cảm thấy choáng váng với ông Trương Thanh Long. Trước đây, khi còn là Mật Huấn, ông ấy cảm kích, tán thán vị Thầy hết lời mà bút tích của ông ta còn lưu lại trên trang mạng chanhtuduy.com. Khi bị tẩn xuất bởi những lỗi sai, cùng với sự giật dây của “con bạn ở Bắc và một đứa giọng Bắc” thì ông ta bắt đầu hiện rõ quỷ tâm, thể hiện rõ nhất là ông ta thóa mạ vị Thầy, dùng những từ ngữ “đầu đường xó chợ”, gọi đạo huynh của mình trước đây là “chó”. Con được biết rằng một hành giả tu tập nghiêm túc thì quỷ không thể gá được vào tâm. Ông Trương Thanh Long này chắc hẳn phải giải đãi, buông tuồng, có tần số tâm linh tương ưng với quỷ nên quỷ ta mới gá được vào tâm mà ra sức hoành hành. Thật đáng thương cho ông ta khi vừa là “con tốt thí”, “con rối” trong tay kẻ khác, vừa là trò đùa của quỷ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 11. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con thật sự kinh tởm trước bộ mặt giả tạo, tráo trở, lật lọng thật đáng sợ của tên Trương Thanh Long. Mới ngày nào khi còn ở Mật Gia thì muôn lời ngợi khen, tán thán đến vị Thầy bút tích vẫn còn lưu lại trên trang chanhtuduy.com. Nhưng khi quay lưng đi lại lộ rõ bản chất của một con “rồng giả, quỷ thật”. Không thể tin được Trương Thanh Long có thể dùng những từ ngữ vô ơn, mất dạy xúc phạm đến vị Thầy mà mình đã từng sùng kính như vậy được. Qua đây con thấy rằng “quỷ mang thân người” thật đáng sợ và kinh tởm.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 12. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Viễn đã noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang đến Trương Thanh Long. Qua bài viết và những dẫn chứng mà huynh đưa ra, con thật bất ngờ với con người Trương Thanh Long. Con đọc những hình ảnh mà huynh Cao Diệu Mật Viễn đưa ra tưởng chừng như là 2 người khác nhau vậy. Thật là ghê tởm với những con người nhiều mặt như thế, sau khi ra khỏi Mật Gia thì ông ta thay đổi 1 cách chóng mặt.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, dẫn dắt chúng con đến với chánh kiến. Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ ,

  Con cảm ơn Thầy ạ ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 14. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn. Những dòng comments còn lưu đó của Trương Thanh Long càng thêm gạch chân in đậm chất quỷ đậm đặc nơi ông ta, một kẻ tráo trở lật lọng, ăn cháo đá bát thật khiến người phẫn nộ! Tự mình tán thán, ca ngợi ngút ngàn rồi cũng tự mình buông ra những lời sỉ nhục, phỉ báng mà sẽ không một người đàng hoàng nào mở miệng nói được, gọi ông ta dù chỉ cái tên là rồng xanh thì cũng thật là làm mất mặt loài rồng. Hành vi của kẻ này thật chính xác là một tên quỷ có tuổi mà không có nết, đáng bị xem thường, nay ngay cả người trong bọn mà cũng lên tiếng về ông ta thì quả là hết xài rồi! Cầu nguyện chúng sanh đều có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ, cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vận chuyển vị Thầy cho đạo huynh được viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua mọi thiên tai địch họa, vượt qua mọi khó khăn.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không chỉ vậy đâu! TTL uống thuốc tăng lực từ những kẻ dùng chiêu trò cũ rích là “mẫn nhi” kế và giọng cười “Bao Tự” , lén lút trong hầm dơ mà thẻ thọt !

 15. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẽ bài viết để vạch trần bộ mặt của TTL, đọc xong bài viết con thấy ông TTL thật là đáng khinh, trước đây khi còn ở Mật Gia thì hết lời tán thán, cảm ơn Thầy, nhờ Thầy mà được thế này lời văn bút tích vẫn còn đó , thế kia, giờ không còn ở Mật Gia thì qua lưng 180, còn buôn lời vu khống, nhục mạ Thầy , nói chuyện thì thôi còn thua đứa bé chăn trâu, thật là kinh rởm.
  Qua đây cũng là bài học cho chúng con thức tỉnh , tránh những hậu quả về sau.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho đất nước vượt qua thiên tai và dịch họa. Om Mani padme hum!

 16. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Con cảm thấy ngao ngán cho một kẻ tráo trở vô ơn như Trương Thanh Long lúc còn là học trò Mật Gia thì ca ngợi công hạnh trí tuệ của vị Thầy ,lúc phạm lỗi bị mặt tẩn thay vì quán sét lại hành vi của mình mà xám hối thì lại lật lọng tráo trở vu khống xúc phạm vị Thầy của mình .
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pedme hum

 17. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài bày rồi ạ.
  Con xin tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Viễn đã đưa ra những chứng cứ cụ thể từng câu từng chữ là những lời nói của Trương Thanh Long một kẻ lật lọng, thảo mai đến mức trơ trẽn không biết dùng từ nào hay câu nào mới lột tả hết được con người này. Con cảm thấy lời nói trước kia và bây giờ thật là một sự trái ngược hoàn toàn đến nỗi TTL khiến người khác phải cảm thấy ghê tởm , ói mửa về bản chất thật sự của một con quỷ dạ xoa. Ông ta bây giờ như một kẻ bị đứt hết dây thần kinh xấu hổ, liên sỉ, trí tuệ chẳng khác nào một người bị bệnh đao, bệnh thiểu năng trí tuệ luôn làm theo bản năng mất nhận thức của mình. Việc gãy hai cái răng, vợ bỏ, con cái bất hiếu,… là một chút ít ỏi của luật nhân quả giành tặng cho ông ta để cảnh cáo bởi nhân nào quả đó.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước tránh được mọi thảm hoạ thiên tai lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thầy bị ói mửa nhiều lần rồi, ngay khi hắn còn ở Mật gia!

 18. Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Bài viết với những bút tích còn lưu của Trương Thanh Long (TTL) khi còn ở trong Mật Gia là Mật Huấn, còn tâm trí bình thường thì lời lẽ như một học trò thuần thành. Có lẽ tính quỷ của ông ta đã có sẵn nhưng trước đây còn được nương nhờ vị Thầy, nương nhờ Mật gia mà quỷ tính không lộng hành. Giờ đây sau khi rời khỏi Mật Gia, rời khỏi từ trường chánh kiến, rời khỏi sự để tâm của vị Thầy thì con quỷ trong tâm đã bộc lộ qua những câu từ thô tục, mất dạy, vô văn hóa và đặc biệt là xúc phạm đến cả vị Đạo sư người có ơn với với TTL và gia đình TTL, với huynh đệ người từng là quyến thuộc bồ đề và chiêu cảm từ trường với những loại bằng hữu “con bạn ở Bắc và một đứa giọng Bắc”. Qua đó, thật đáng thương cho TTL tưởng mình trí mà ngữa mặt lên trời phun nước bọt, đâu ngờ bản thân hứng tất cả, lại còn trở thành con rối trong trò đùa của quỷ, là con tốt thí cho kẻ giật dây. Tuy nhiên, luật tắc nhân quả đâu có “đổ thừa” nên những hành vi “coi kinh bậc Thầy tâm linh” như TTL và các “bằng hữu” của hắn thì chỉ có mở cửa đi vào cõi thấp.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lach chúng sanh.
  Con cám ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài. Cầu nguyện đạo huynh mọi ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện đất nước sớm chấm dứt thiên tai địch họa, mọi khó khăn sớm vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con quá ngỡ ngàng trước sự chuyển biến tiêu cực của một bên là Mật Huấn một bên là Trương Thanh Long. Những lời tên TTL nói ra thật quá bức xúc không biết trình độ học thức của hắn đến đâu mà phát ngôn không ngửi nổi.
  Cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ. Đất nước vượt qua thảm hoạ lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết ” Rồng Giả, Quỷ Thật ” của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn rồi ạ. Qua bài này, đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã vạch trần bộ mặt giả tạo của con ” rồng xanh ” mang bản chất của loài quỷ. Trước khi còn ở Mật gia thì Trương Thanh Long hết sức tán thán vị Thầy cũng như cho rằng có được ơn phước được hạnh ngộ, được làm đệ tử của Thầy…Song, sau khi rời khỏi Mật gia thì tựa như kẻ ” ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa” dùng những lời lẽ không thể chấp nhận được khi gọi vị Thầy bằng ” hắn”, ” thằng “, ” mày “, ” nó “, còn vu khống cho vị Thầy ” ăn cắp “. Đúng là một tên phản đồ ẩn sau lớp vỏ bọc bề ngoài thì chẳng khác chi bản chất loài quỷ xảo quyệt, lật lọng, dối trá. Giờ đây, con càng hiểu thêm vì sao trong lục đạo luân hồi loài quỷ không tu được. Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Viễn thêm chứng cứ xác đáng những bút tích, cùng nhiều ” comment” tố cáo, vạch trần bộ mặt thật của tên Trương Thanh Long ” rồng giả, bản chất “quỷ thật” sự vô ơn, tráo trở, mất dạy vong ơn bội nghĩa của tên quỷ dạng người TTL này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe, trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi thảm họa của thiên tai lũ lụt và vượt qua mọi khó khăn.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Pame Hum!

 22. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Viễn. Qua những bài viết và comment của Mật Huấn ( Trương Thanh Long) trước đây, với sự tán thán công hạnh, trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy, ca ngợi giáo pháp và bản thân cũng nhận được sự lợi lạc và tâm thức chuyển hóa. Những cảm niệm còn đó cho thấy TTL khi đến với Mật gia tâm trí rất ổn, sáng suốt lời văn tán thán ngút ngàn. Nhưng khi rời khỏi Mật gia thì trở nên mụ mị, hồ đồ trở thành kẻ vong ân, ăn cháo đá bát, ngôn từ xưng hô hổn xược bất kính với vị Thầy mà trước đây TTL tán thán. Chẳng lẽ khi rời khỏi Mật gia không còn được diễn tập hoặc thực hành chánh kiến quang minh tâm muội, TTL luyện nhầm bộ dại gái chân kinh nền mất phương hướng, khờ khạo dể bị dẫn dắt đi sai đường, tính quỷ nổi lên làm anh hùng xung trận và nhận kết quả thảm hại, đồng bọn thì núp kỷ trong hầm trú ẩn.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Mật Viễn rồi ạ
  Qua đây cho con thấy sự tráo trở, một con quỷ nịnh hót ,tham lam của Trương Thanh Long khi rời khỏi Mật Gia lại thay đổi trong tít tắc ,khi nhận được sự để tâm của vị Thầy thì ca ngợi , kính trọng, tán thán ngút ngàn
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 24. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Qua đây cho con thấy sự tráo trở, một con quỷ nịnh hót ,tham lam của Trương Thanh Long khi rời khỏi Mật Gia lại thay đổi trong tít tắc ,khi nhận được sự để tâm của vị Thầy thì ca ngợi , kính trọng, tán thán ngút ngàn
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 25. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Viễn chia sẻ, những dấu tích còn lưu lại trên chanhtuduy.com, khi còn ở Mật gia của Mật Huấn (Trương Thanh Long) tán thán Thầy đến tận mây xanh, giờ đây không còn ở Mật gia thì là một Trương Thanh Long, quỷ mang thân người dùng những lời thô tháo, tráo trở, lật lọng, vô ơn.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con  hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn.  Qua những bằng chứng mà huynh  Cao Diệu Mật Viễn đưa ra đủ cho con và bạn đọc thấy rõ sự lật lọng, phản bội, vô ơn của Trương Thanh Long. Mới ngày nào Trương Thanh Long còn tự nguyện viết dòng chữ tán thán ,ca ngợi giáo pháp, ca ngợi công hạnh của vị Thầy trên chanhtuduy.com rành rành ra đó, vậy mà giờ đây khi rời khỏi Mật  Gia vì cái ngã bị chạm tới, cái danh, cái lợi bị ảnh hưởng, tâm sân hận nổi lên vô cớ trong phúc chốc trở thành người lật lọng, sảo ngôn “vong ơn bội nghĩa” mất hết lý trí buôn lời thóa mạ vị Thầy gọi bằng “hắn”, “ thằng” “mày” “nó” thì những hành trạng này đã làm lộ rõ nguyên hình của kẻ “rồng giả quỷ thật “.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 27. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thày!
  Con đã đọc bài viết “Rồng giả, quỷ thật” rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn tới Trương Thanh Long(TTL – Mật Huấn). Theo đó, từ những lập luận chặt chẽ cùng những bằng chứng thuyết phục và “không thể chối cãi”, huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chỉ rõ sự hèn nhát, cái tôi cao ngất, thái độ buông tuồng, tùy tiện, tráo trở, lật lọng mang đậm bản chất loài quỷ của tên phản đồ vô ơn, bội nghĩa Trương Thanh Long!.
  Khi còn là đệ tử của vị Thầy, thi TTL luôn hết lời tán thán, ngợi ca vị Thây đến tận mây xanh (các comments của TTL đang được lưu giữ trên chanhtuduy.com): “Thầy là bậc Đạo sư chân chính khó tìm ở đời này, pháp liệu của Thầy thật tinh túy phù hợp với mọi căn cơ nhất là căn cơ chậm lụt của Mật Huấn”, nào là Thầy là “Đạo sư Mật giáo uyên thâm…vv “; Thậm chí TTL còn viết “con tin Thủ tướng sẽ xúc động với mục đích Bồ dề tâm với tinh thần đền đáp ơn Tổ quốc và khí độ đả tà xây chánh vì lợi lạc quần sanh của Thầy”!. Những lời “nịnh bợ” này khi đọc qua làm cho chúng con tưởng lầm TTL-Mật Huấn là một đệ tử thuần hành về sự sùng kính Đạo sư chân chính. Nhưng khi TTL bị tẫn xuất, “tống cổ” ra khỏi Mật gia Song nguyễn thì bản chất quỷ của y đã lộ rõ nguyên hình của kẻ phản đồ, vong ân, bội nghĩa, ăn cháo đá bát, tráo trở, xảo trá, quay ngoắt 180 độ, phủ nhận mọi công ơn của vị Thầy, TTL đã buông lời ác ngữ, thô thiển nhăm xúc phạm, thóa mạ vị Thầy, gọi ân sư của mình bằng “hắn”, “nó”, “mày”. Từ đó con thấy rõ bản chất của TTL là loài quỷ!, bởi chính TTL cũng “tự nhận mình là tà kiến , đầy ngũ độc, chính là đặc tính quỷ đã có sẵn trong tâm trí và máu thịt của ông ta”; Bởi bản chất loài quỷ là gây hại, không bao giờ biết ơn và sẵn sàng phản bội khi “cái ngã của họ bị chạm tới, cái danh, cái lợi bị ảnh hưởng…”!.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con. con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ bài viết lợi lạc, ý nghĩa. Cầu nguyện huynh thế sự hanh thông, viên thanh những ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đất nước vượt qua thảm họa thiên tai.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid – 19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hùm!

 28. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này.
  Con tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã đưa ra những chứng cứ rõ ràng vạch trần bộ mặt thật của Trương Thanh Long là con rồng giả nhưng là quỷ thật.
  Qua đó cho thấy được quỷ tính của ông ta, bản chất tráo trở, ” ăn cháo đá bát ” cấu kết với những kẻ phản đồ công kích lại ân Sư của mình người đã cứu ông ta thoát khỏi khổ vũng bùn vô minh tà kiến giúp ông ta có cơ hội tiếp cận với chánh pháp và đạt thoát trong tương lai. Những comment tán thán công hạnh của vị Thầy vẫn còn đó càng vạch trần bộ mặt giả dối đạo đức giả của ông ta.
  Mong rằng những con rối vô tàm bất quý kia cùng kẻ phản đồ vô ơn đứng phía sau giật dây sớm thức tỉnh dừng lại ác nghiệp của mình mà hồi quan tự kỷ thành tâm sám hối trước khi quá muộn.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ bài viết này.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn được nhiều sức khỏe và vạn sự kiết tường.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua thiên tai bão lũ.
  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Tuấn Nguyên says:

  kính bạch Thầy ,
  con đã đọc bài này rồi ạ.
  con thật sự bàn hoàng khi đọc được những gì huynh Cao diệu Mật Viễn đã viết ,con không nghĩ rằng một kẻ lúc đầu rất sùng kính đạo sư nhưng sau khi ra khỏi Mật Gia Song Nguyễn thì quay lại bất kính với đạo sư của mình và các huynh đệ .
  qua đó chúng con biết được loài quỷ không bao giờ có ý tốt cả ,chúng chỉ dùng lời ngon ngọt ,nịnh bợt người khác khi bị người khác phát hiện thì quay qua chửi rửa ,nói xấu bôi nhọn thanh danh của Vị Thầy.
  Nguyện cầu sức khỏe của Vị Thầy vì sự nghiệp chúng sanh.
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 30. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Mô Phật,
  Đọc những dòng chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn mà đệ chạnh lòng cho tấm lòng từ bi và tốt bụng của Thầy. Công ơn dạy đạo, hướng dẫn thực hành để lìa mê về giác của Thầy không thể trả nổi như lời khẳng định của đức Phật. Tất cả học trò nhờ Thầy dạy mới biết đến chánh kiến Phật đà, mới thoát khỏi vòng vây của lưới tà kiến, của quỷ tính. Vậy mà có nhiều người ăn xong quẹt mỏ, quay lại phản Thầy. Họ học Phật nhưng không thấm nhuần nhân quả. Ngay cả cái cách họ đối đáp “trích cú tầm chương” cũng đều do Thầy đào tạo mà nên; giờ họ lại dùng chính “lời dạy” đó để phản đòn Thầy. Nhưng có điều, sự ảo tưởng trong họ quá lớn, che mất tàm quý, liêm sỉ và làm cho họ trở thành mất trí. Tà không bao giờ thắng chánh. Trí tuệ của họ là gì mà dám so sánh với bậc Thầy phát kiến lục diệu pháp môn, tạo dựng nên lâu dài Duy Ma Cật nguy nga lộng lẫy để ngày ngày hữu tình được thực hành pháp và đẫm mình trong ánh đạo vàng? Hành vi của họ bất chính, trốn chui trốn lủi, không dám quang minh chính đại, đường hoàng thể hiện quan điểm đã thấy rõ sự tà vạy và quỷ tính chất ngất.
  Đệ nghĩ rằng, những người vô ơn, tráo trở như thế này ra khỏi Mật gia là tốt cho những người ở lại. Thầy đã kiên quyết loại bỏ mầm mống tà kiến để giữ môi trường chánh kiến thuần khiết thanh tịnh cho học trò thong dong trên đạo lộ giải thoát. Những gì họ đã và đang làm như bây giờ chỉ khẳng định một điều: quyết định của Thầy tẫn xuất họ khỏi Mật gia là chính xác. Học trò Mật gia như đệ nên vui mừng vì chúng ta đang diệt cỏ dại để những trái cây khác tốt tươi và nhanh ra hoa kết trái.
  Mong rằng họ biết quán xét và biết dừng lại, đừng tham lam, vô độ trong việc tạo tác ác nghiệp, đặc biệt là phỉ báng Đạo sư, thì khó có thể có cơ hội cho đời vị lai.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt, mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 31. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ tán thán bài viết của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn .
  Từ những comment của Trương Thanh Long với bao lời tán thán ngút ngàn niềm ơn phước khi có duyên lành được biết đến trang mạng Chanhtuduy. com và đến khi được làm đệ tử của vị Thầy mà đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã nêu ra trong bài viết khiến con vô cùng phẫn nộ trước những hành vi tráo trở ,một kẻ lật lọng như trở bàn tay của Trương Thanh Long .Những lời tán dương trước đó của ông ta hóa ra lại chỉ là những lời khua môi múa mép ,lời nói của một kẻ không có liêm sỉ , không có trọng lượng và cũng không đáng một xu .Vậy thử hỏi cuộc sống tiếp theo của ông ta liệu có còn niềm tin và giá trị nữa hay không ? khi mà những hành động và việc làm của ông ta đã bán đứng chính bản thân ông ta .
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho thiên tai , dịch bệnh sớm dứt trừ .
  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài tác pháp chiếu quang cho tên phản đồ Trương Thanh Long (Mật Huấn) với những chứng cứ bút tích còn để lại trên chanhtuduy.com đã vạch trần bộ mặt thật giả tạo, tráo trở vong ân bội nghĩa văn hóa vỉa hè lộ diện loại quỷ mang thân người vô liêm sỉ. Khi còn nương náu nơi cửa Mật Gia thì nịnh bợ với những lời tán thán vị Thầy tán thán tu pháp của Thầy tận mây xanh không ai bằng, khi bị đuổi ra khỏi Mật Gia thì lập tức lấy oán trả ơn, buông lời thoá mạ ngay chính ân sư của mình sẵn sàng làm “chó săn” ” tốt thí” “con rối” cho kẻ khác lợi dụng dật dây,ngu si nuôi ảo tưởng họ sẽ cho làm người hùng ai ngờ khi lâm trận đồng bọn chốn hết bỏ mặc cho thân già ” sống chết mặc bay” sống vô ơn nên nhận quả báo là điều không thể chánh khỏi.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã viết bài chia sẻ giúp chúng sanh chánh xa loại quỷ mang thân người chuyên đi gây hại này.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thì con người TTL Mật Huấn là vậy, cho nên nhân nào quả đấy! Làm tốt thí bây giờ bị thí ai lo cho hắn?

 33. Mathanh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài ” RỒNG GIẢ , QUỸ THẬT của đạo hữu Cao Diệu Mật Viễn rồi.
  Con tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Cao Diệu Mật Viễn đã không ngừng nghĩ mạnh dạn phê phán bản tính quỹ trong con người của Trương Thanh Long , với những bằng chứng ngợi ca vị Thầy qua dấu ấn bút tích còn lưu lại nơi trang mạng Chanhtuduy đến nỗi Thủ tướng cũng phải cảm động trước tinh thần đả tà xây chánh vì lợi lạc chúng sanh của vị Thầy, vậy mà giờ đây khi ra khỏi Mật gia chưa được 5 tháng , ông ta đã tráo trở quay ngoắt 180 độ cùng với những lời lẽ xúc phạm đến vị Thầy một cách khiếm nhã , y như là người vô học , tâm thức nhỏ nhen ích kỷ lại trỗi dậy trong ông ta hay nói đúng hơn là theo như ông bà ngày xưa thường cho rằng ” Những người mặt trẹt đầu hói , tâm địa xấu xa ” , thật đúng chẳng sai tí nào .
  Kính bạch Thầy! Thật đáng buồn cho TTL , một người có học lại xử sự thua một kẻ vô học , đã theo Thầy bao nhiêu năm và cũng đã từng xông pha đả tà xây chánh cùng với các huynh đệ trên mặt trận tâm linh và vị Thầy cũng đã bao lần kham nhẫn trước hành vi thân , ngữ , tâm của TTL ngõ hầu giúp cho ông ta tiêu trừ những nghiệp chướng của mình , đời người không thể ngờ được , đã tu tập bước vào cổng chánh pháp với vị Thầy chân chính khó tìm , không ai sánh bằng vậy mà cũng để cho tâm ngã mạn , sân hận luôn ẩn mình trong bóng tối của thần thức mình . Cầu mong cho đạo hữu Mật Huấn hãy tĩnh thức để không còn gieo rắc nghiệp xấu để tránh hậu họa khó lường về sau .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu cho tất cả đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão lũ .
  OM MANI PADME HUM.

 34. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh bài tác pháp chiếu quang của huynh Cao Diệu Mật Viễn đến đến Trương Thanh Long (TTL ). Qua những những luận chứng, luận cứ, và những dòng comment của TTL cho thấy sự tráo trở và lộng ngôn, ăn cháo đá bát, quỷ gá thân người của TTL, chứ quỷ còn phải tôn trọng thánh đức, lạc ma,còn đằng này ông hỗn hào, thô tục với vị Thầy mà đã cho ông cơ hội quý báo để tu thành Phật, nói đến đây tôi cạn lời với một con quỷ gá thân người như ông (TTL).Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ bài viết.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 35. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được nạn lũ lụt, mọi khó khăn sớm vượt qua.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 36. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công đức “tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn cho ông Trương Thanh Long.
  Bài viết với những chứng cứ rõ ràng xác thực tựa như “kính chiếu yêu”, đã phơi bày cho chúng con thấy rõ bản chất của Trương Thanh Long hiện nguyên hình của “quỷ” đích thực tâm độc ác, sân hận điên cuồng chứ chẳng phải là rồng xanh.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Tuệ Tín
  Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đến Trương Thanh Long (TTL.). Với những luận cứ, luận chứng trong bài viết đã cho thấy sự tráo trở, lộng ngôn, ăn cháo đá bát của TTL. Bản thân ông ấy đã từng thừa nhận mình đầy tính quỷ bên trong, nhờ gặp vị Thầy mới có pháp đối trị, nhưng vì không sùng kính Đạo sư và tinh tấn thực hành nên giờ hậu quả đã đến như Đức Phật đã dạy trong kinh Bát đại nhân giác : “Lười biếng sẽ đoạ lạc. Nếu luôn hành tinh tiến. Phá nát phiền não ác. Tồi phục bốn loại ma. Sẽ rời xa địa ngục”.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh.
  Cầu nguyện đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn hanh thông thế sự & thành tựu mọi ước nguyện.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện thiên tai dịch bệnh trên đất nước Việt Nam sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 38. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn rồi ạ
  Qua bài viết chia sẻ của đạo huynh cho chúng con thấy được bộ mặt thật tráo trở của Trương Thanh Long khi còn ở Mật Gia thì hết lòng tán thán vị Thầy rời khỏi Mật Gia liền tráo trở phủ nhận công ơn của vị Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho cơn bão lũ miền Trung nhanh chóng qua mau
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 39. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Khi đọc bài viết này con cũng không còn ngạc nhiên nữa, mà khẳng định luôn “rồng giả, quỷ thật” . Bản tính quỷ của ông ta đã bộc lộ mạnh mẽ, rõ ràng. Những comment chan chứa lòng biết ơn vị Thầy, sự tự hào khi được làm đệ tử của Thầy, bao lời tấn thán công hạnh của Thầy còn in dấu trên chanhtuduy.com. Thế nhưng giờ đây lại thay thế bằng những từ mất dạy, thô tháo vô giáo dục. Xét về thế gian ông ta vẫn nhỏ tuổi hơn Thầy, xét về đạo Pháp ông ta đã từng quỳ lạy dưới chân Thầy để cầu Pháp học đạo. Chưa kể Thầy cũng là Thầy của cha ông ta vậy mà giờ này TTL lại gọi Thầy bằng “nó”, “hắn”, “mày”. Ông càng bêu xấu, chửi Thầy thì lại càng phơi bày bản tính xấu xa của ông ta làm cho mọi người ghê tởm hơn thôi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa của lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Om ah hum!

 40. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn rồi ạ. Đọc những comment của Trương Thanh Long trước kia khi còn pháp danh Mật Huấn thì ai cũng có thể thấy được sự ngợi ca giáo pháp, ngợi ca tu pháp Yoga Thanh Trí của ông ta. Vậy mà vừa mới ra khỏi Mật gia, ông ta liền trở mặt, “ăn cháo đá bát” thể hiện qua những lời lẽ thô tục, vô ơn. Một hành vi của kẻ hai mặt như vậy thật sự đáng khinh.
  Ông ta từng nói trong comment của mình rằng bản thân “cảm thấy may mắn khi được làm học trò của vị Thầy với phương pháp truyền thu bi mẫn phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, giáo điển và giáo pháp song hành nên chúng con không giống như “Người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình”. Như vậy giờ đây, ông ta tự thừa nhận là đã đánh mất chiếc “chìa khóa mở kho tàng” giải thoát của mình rồi. Và giờ chắc hẳn ông ta cũng khó có thể giải thoát trong đời này khi lại đưa ra những lời lẽ tà kiến, thô ngữ và đầy ác ý tới vị Thầy, tới các hành giả đạo Phật chân chính. Bởi vì Bồ tát Tịch Thiên đã khẳng định trong phẩm “Nhập Bồ Tát Hạnh”: “Người nào khởi lên một niệm xấu ác trong bao nhiêu giây đối với hành giả Bồ Tát thì sẽ phải đọa địa ngục bấy nhiêu kiếp”. Bên cạnh đó, bản thân ông ta giờ chắc chỉ là kẻ giàu quỷ tỉnh, giàu tính vô ơn mà thôi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nghiêm giáo, không để cho những kẻ đầy quỷ tính có cơ hội được hoành hành.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ bài viết này. Cầu nguyện huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện cho đất nước tránh được thảm họa lũ lụt. Mọi khó khăn sẽ vượt qua.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Cao Diệu Mật Viễn. Qua bài viết con đã hiểu được bộ mặt thật của tên Trương Thanh Long.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện người dân miền Trung sớm vượt qua thiên tai.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Cầu nguyện cho bảo lũ lụt miền Trung nhanh chóng qua mau
  Om Mani padme hum

 43. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Quả là bộ mặt trái ngược hoàn toàn, khi ngã ái thoả mãn thì sùng kính còn khi không vừa ý thì thằng này, con chó, một sự thô bỉ đến cùng cực. Nhớ lại những ngày tên Long ở trong Mật Gia mỗi lần nói gì với ông ta thì liền tỏ thái độ nhưng đối với huynh đệ trên cơ mình thì khúm núm, đồ hèn. Nhưng mà tỏ thái độ với ngoại đạo thì không sao chứ tỏ thái độ mất dạy với vị Thầy thì xong đời rồi đó, đây là con đường ngu dốt mà tên Long đã chọn.
  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn!
  Cầu nguyện nạn lụt sớm chấm dứt!
  Om mani padme hum !

 44. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài của huynh Cao Diệu Mật Viễn rồi ạ. Lại thêm nhiều chứng cứ cho thấy sự lật lọng của Trương Thanh Long khi còn ở Mật Gia thì không ngớt lời khen ngợi, đến khi bị đuổi đi liền quay ngoắt 180 độ mà dùng những từ ngữ tục tĩu thế gian để nói về vị Thầy đã tưng cưu mang, giúp đỡ, mang cháng kiến đến cho hắn. Giờ đây thì hắn chối đây đẩy, mà không chối sao được vì chỉ có như vậy mới khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn chút sĩ diện với mọi người, giờ mà xuôi theo nhận tội thì thật ê chề. Cũng vì một chút bản ngã cá nhân ấy mà khiến hắn phải gánh chịu nghiệp đoạ đày mà kiếp này hắn gây nên trong vô lượng kiếp sau.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đất nước không còn gánh chịu thiên tai, sớm khắc phục được hâu quả.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Kệ, hắn sĩ diện lắm, nhất là với người đẹp quá lứa!

 45. Cao Diệu Hồng Tuyến says:

  Mô Phật,
  Đệ hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn. Những chứng cứ được huynh trích dẫn trong bài viết càng làm sáng tỏ thêm tính quỷ của Trương Thanh Long. Lúc còn ở Mật gia thì dẻo miệng ca thán vị Thầy hết lời thế nhưng sau khi bị tẩn xuất lại quay ngoắt 180 độ, thóa mạ chính người mà mình đã tôn kính ngày xưa. Một kẻ có hành trạng lật lọng, vô ơn bội nghĩa như vậy thì đượng nhiên những lời nói của họ sau này cũng sẽ “không đáng một xu” như thế gian vẫn hay nói.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua những khó khăn về thiên tai, địch họa.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết con hiểu được tính quỹ mang thân người Trương Thanh Long,thật quá đáng dám nói vị Thầy từng giúp đỡ mình,thật tráo trở vô ơn ,vì bản ngã mang vô lượng kiếp trôi lăn địa ngục.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 47. Mật Quỳnh Nguyên
  Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài viết này của huynh Cao Diệu Mật Viễn.
  Qua bài viết này của huynh Cao Diệu Mật Viễn với những luận chứng cụ thể, xác đáng về kẻ “Ăn cháo đá bát” tên Trương Thanh Long đã giúp cho con thấy được thêm về bộ mặt thật của ông ta.
  Trương Thanh Long trước đây từng là huynh đệ kim cang tại Mật gia Song Nguyễn với bao lời hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy, tán thán giáo pháp mà nay sau khi bị ra khỏi Mật gia liền tháo ngay chiếc mặt nạ giả tạo, tự do cuồng loạn, thoá mạ vị Thầy cùng với các huynh đệ kim cang bất chấp luật tắc nhân quả.
  Điều này cũng đã thể hiện rằng Trương Thanh Long đã lộ rõ bộ mặt thật tráo trở với bản tính quỷ hèn nhát, nịnh bợ, lật lọng, vô ơn. Như một con quỷ bị lột trần vỏ bọc giả trí trước ánh sáng chánh kiến của Mật gia Song Nguyễn.
  Con tin rằng Trương Thanh Long gieo nhân xấu ác sẽ gặp quả tương ưng.
  Đệ cảm ơn huynh Cao Diệu Mật Viễn đã chia sẻ bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus Covid 19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Trường Nghị
  Mật Trường Nghị says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết, con đã thấy được bộ mặt tráo trở, lật lọng, ăn cháo đá bát của Trương Thanh Long. Thật đáng hổ thẹn khi hắn đã thay đổi 360 độ xúc phạm đến vị Thầy. Con mong Trương Thanh Long sẽ sớm nhận ra được lỗi lầm và giác ngộ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lời lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ở trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 49. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Phong Tuyết đã đọc bài viết này rồi ạ .Với những bút tích còn để lại trên Chanhtuduy.com, đã tố cáo TTL là một kẻ phản bội ,tráo trở ,ăn cháo đá bát, bản thân mang đầy tính quỷ.Con cầu mong cho hắn sớm tỉnh ngộ ,trước khi nghiệp báo đến với hắn.
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn mạnh khỏe ,thân tâm an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cảm ơn đạo huynh Cao Diêu Mật Viễn đã chia sẻ bài viết ,cầu nguyện cho huynh luôn viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 50. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: Rồng giả, quỷ thật.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Cao Diệu Mật Viễn với những chia sẻ sâu sắc đã bóc trần bộ mặt tráo trở, láo toét, vong ơn bội nghĩa của Trương Thanh Long. Những comment còn lưu lại trên trang Chanhtuduy.com và tin nhắn zalo đã cho thấy lời nói từ tâm của hắn trước kia và bây giờ thay đổi một trời một vực khi bản ngã bị cọ xát, tâm sân hận liền nổi lên dữ dội đến mất trí. Vậy mới thấy đặc tính của quỷ đã có sẵn trong Trương Thanh Long và hắn đích thị là quỷ dạng người nên mới có những hành trạng như vậy.Hành trạng khiến người khác thêm khinh bỉ mà thôi. Cảm ơn huynh Mật Viễn đã viết bài chia sẻ.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status