Nov 6, 2017

Posted by in Pháp là cuộc sống | 2 Comments

34 loại tội phạm mới sẽ bị trừng phạt từ ngày 1/1/2018

Thứ sáu, 3/11/2017 | 10:47 GMT+7 34 loại tội phạm mới sẽ bị trừng phạt từ ngày 1/1/2018 Nếu bạn sử dụng teen vào mục đích khiêu dâm, gây rối phiên họp, cản trở biểu tình, lãng phí tài sản nhà nước… sẽ phạm tội hình sự. Bộ luật Hình sự 2015 áp dụng từ ngày 1/1/2018 có 426 điều, nhiều hơn Bộ luật Hình sự 1999 tới 82 điều. Trong số này có 34 tội danh mới. Điều 415: Chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ Người nào chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Người phạm tội là chỉ huy hoặc sĩ quan, chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của hai tử sĩ trở lên bị phạt tù từ hai đến bảy năm. Điều 391: Gây


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status